Przejdź do treści

Zważone karły

Artystyczna wizja odkrytego układu zaćmieniowego brązowych karłów.

Amerykańskim naukowcom udało się wyznaczyć podstawowe parametry brązowych karłów krążących wokół wspólnego środka masy w układzie podwójnym. Orbita układu jest nachylona do nas kantem dzięki czemu można było zaobserwować periodyczne przejścia jednego karła przed tarczą drugiego powodujące zmiany w widmach ich jasności. Jest to pierwszy tego typu układ wśród dotychczas odkrytych układów zaćmieniowych.

Brązowe karły to obiekty, których początkowe masy są zbyt małe aby w ich jądrach rozpoczęło się spalanie wodoru w hel i aby powstały z nich pełnowartościowe gwiazdy.

Dopiero masa rzędu 80 mas Jowisza pozwoliłaby na zainicjowanie reakcji termojądrowych we wnętrzu takiego obiektu.

Z odpowiednich cech struktur w widmach promieniowania zarejestrowanych podczas zaćmień karłów odczytano masy, rozmiary i temperatury obu ciał. Pierwsze z nich ma masę około 55 a drugie 35 razy większą od masy Jowisza. Układ znajduje się w Obłoku Oriona, w którym wiek większości gwiazd nie przekracza 10 mln lat, jest zatem stosunkowo młody. Jak na swoje masy nowo odkryte brązowe karły są dość duże – ich rozmiary są zbliżone do słonecznych. Dane z obserwacji i obliczenia teoretyczne wskazują, że temperatura masywniejszego obiektu (2650K) jest niższa od temperatury jego towarzysza (2790K). Nie jest to zgodne z modelami ewolucyjnymi karłów z założeniem, że są one mniej więcej jednakowo stare. Mamy więc do czynienia albo z karłami o różnym wieku i pochodzeniu, które w jakiś sposób spotkały się ze sobą albo z modelami, które wymagają rewizji i korekty.

 

Źródło: HUBBLESITE | Karolina Wojtkowska

Na ilustracji: Artystyczna wizja odkrytego układu zaćmieniowego brązowych karłów.

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama