Przejdź do treści
Komety to niewielkie ciała niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, których przelot w pobliżu centralnej gwiazdy powoduje ich ogrzanie i uwolnienie w przestrzeń zestalonych gazów i pyłu. W ten sposób powstaje najbardziej znana cecha komet, czyli ich warkocze. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich artykułów zawartych w dziale "Komety", od najnowszych do najstarszych. Z kolei wszystkie wiadomości bieżące dotyczące badań nad kometami można znaleźć w tym miejscu. Na zdjęciu powyżej: Składanka zdjęć różnych komet. Od lewej: C/2013 A1 Siding Spring, ISON, Wielka Kometa Wrześniowa z 1882 roku, P1 McNaught. Źródła zdjęć: NASA, ESA, and J.-Y. Li (Planetary Science Institute); NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Sir David Gill (1843-1914), Soerfm/Wikipedia.

Komety muskające Słońce i ich poszukiwania


Komety muskające Słońce, to niezwykle ciekawa klasa obiektów, których charakterystyczzostaną cechą jest ekstremalnie mała odległość peryhelium. Za komety muskające Słońce uważamy obecnie wszystkie obiekty kometarne, których graniczna odległość peryhelium jest mniejsza niż 0,01 jednostki astronomicznej. Granica ta bywa w wielu pracach naukowych rozszerzona, a to w wyniku odkrycia kilku większych zgrupowań drobnych komet w czasach badań prowadzonych przez sondę kosmiczną SOHO.

Komety odkryte przez Polaków

Tworząc dział związany z kometami nie sposób zapomnieć o polskim wkładzie w odkrycia tychże ciał. Ponieważ zasady związane z nazewnictwem komet zaczęto dopiero ustalać wraz z nadaniem nazwy komecie Halleya, niestety 6 obiektów odkrytych przez naszego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza nie nosi w oznaczeniu jego nazwiska.

C/1995 O1 (Hale-Bopp)


Kometa Hale-Bopp z 1997 r.


C/1995 O1 (Hale-Bopp) - odkryta została w lipcu 1995 roku niezależnie przez dówch amerykańskich astronomów, Alana Hale'a i Thomasa Bopp'a. W momencie odkrycia kometa znajdowała się w gwiazdozbiorze Strzelca niedaleko gromady M70 i świeciła z jasnością około +10,5 magnitudo.

C/1996 B2 (Hyakutake)


Kometa Hyakutake w marcu 1996 roku. Zdj. H. Raab, E Kolmhofer


C/1996 B2 Hyakutake - odkryta 30 stycznia 1996 roku przez japońskiego astronoma amatora Yuji Hyakutake. Do jej odkrycia wykorzystał wielką lornetkę 25x150 mm. W momencie odnalezienia, kometa świeciła jasnością 11 magnitudo.