Przejdź do treści
Dodane przez czart - 12 lut 2015
Dwie europejskie organizacje zajmujące się astronomią, EAAE oraz ESO, ogłosiły konkurs o nazwie European Astronomy Contest Catch a Star. Mogą w nim brać udział zespoły uczniów, a do wygrania są m.in. zdalne obserwacje 2-metrowym teleskopem.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opracowania na dowolny temat astronomiczny, np. dotyczący obiektu, zjawiska, obserwacji, problemu naukowego, teorii. Tekst musi być w języku angielskim oraz w formacie PDF. Prace należy nadsyłać na adres astro.edu@gmail.com. Termin zgłoszeń mija 20 czerwca 2015 roku o godzinie 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Udział w konkursie mogą brać grupy złożone z lidera oraz do trzech uczniów. Liderem może być nauczyciel albo opiekun kółka zainteresowań, ale roli tej nie może pełnić uczeń.

Nagrody są całkiem atrakcyjne. Oprócz gadżetów typu oprawione w ramkę zdjęcia obiektów astronomicznych, można wygrać prawo do przeprowadzenia własnych obserwacji dużymi teleskopami. Laureaci miejsca pierwszego otrzymają w nagrodę półgodzinną zdalną sesję obserwacyjną na 2-metrowym teleskopie w obserwatorium Rozhen w Bułgarii. zespoły z kolejnych miejsc będą mieć do dyspozycji nieco mniejsze teleskopy.

Organizatorami konkursu są Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Astronomicznej (EAAE) oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO). Dokładne informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.eaae-astronomy.org/catchastar/.

Więcej informacji: