Przejdź do treści

Konkurs Fantasia Copernicana został zakończony 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do przysyłania prac na konkurs Nowe Dzienniki Gwiazdowe.

 


 

 

Fantasia Copernicana - zasady konkursu

Podstawowe zasady konkursu Uranii pt. „Fantasia Copernicana” na twórczość literacką science-fiction inspirowaną badaniami naukowymi i życiem Mikołaja Kopernika. Dokładne zasady opisane są w regulaminie.

 

Jaki jest termin konkursu?

 

Konkurs jest bezterminowy. Będziemy go prowadzić do odwołania.

 

Na czym polega praca konkursowa?

Można zgłaszać własne teksty literackie pisane prozą, które należą do gatunku fantastyki naukowej. Limit znaków to od 5000 do 15000 znaków licząc ze spacjami. Twoja praca powinna być inspirowana badaniami naukowymi lub wybranymi faktami z życia Mikołaja Kopernika. Przyjmujemy prace w języku polskim. 

 

Gdzie wysyłać prace konkursowe?

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mailowym konkurskopernik@urania.edu.pl W e-mailu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek „Fantasia Copernicana”. Załączony plik powinien mieć nazwę w formacie imię i nazwisko autora i tytuł pracy (np. Jan Kowalski – Kolonizacja Marsa). Dopuszczalne formaty to DOC, DOCX, RTF – należy załączyć plik w jednym z nich oraz dodatkowo jako PDF. W pliku oprócz pracy konkursowej należy zawrzeć na początku: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (e-mail, telefon), na końcu: informacje o badaniach naukowych lub faktach z życia Mikołaja Kopernika, które stanowiły inspirację do powstania tekstu konkursowego. 

 

Jaki są nagrody?

Główną nagrodą jest publikacja na łamach czasopisma „Urania – Postępy Astronomii” i honorarium autorskie z tego tytułu. Są też wyróżnienia w formie publikacji na łamach portalu www.urania.edu.pl 

 

Co z prawami autorskimi?


Pełne prawa autorskie pozostają przy Tobie. Swoje opowiadanie możesz potem wydać w formie drukowanej lub cyfrowej, opublikować w Internecie, czy na przykład podpisać umowę z którymś z wydawców.  Zgłaszając pracę do konkursu udzielasz nam natomiast licencji umożliwiającej opublikowanie pracy na łamach Uranii, czy portalu Uranii. Licencja ta ma standardowe zapisy, bez których taka publikacja nie byłaby możliwa.

 

Autorzy niepełnoletni

 

W przypadku autorów niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego upoważniająca autora do wzięcia udziału w konkursie i odbioru potencjalnej nagrody.

 

Zobacz:

strona konkursu

regulamin konkursu