Przejdź do treści
Dodane przez czart - 08 paź 2013
Obserwatorium Astronomiczne Aosta Valley
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w międzynarodowym obozie astronomicznym dla młodzieży ESO Astronomy Camp 2013, zorganizowanym przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie takiej chęci. Polscy uczniowie mogą ubiegać się o stypendia pokrywające koszty udziału w obozie.

Zgłoszenia na obóz przyjmowane są do 15 października 2013 r. Do tego dnia trwa też konkurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Astronomicznego (PTA), w ramach którego organizacja przyzna stypendium pokrywające koszty udziału w obozie. Można zgłaszać się za pomocą formularza internetowego: http://www.pta.edu.pl/eso-camp. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów interesujących się astronomią.

Polscy uczniowie mają jeszcze jedną szansę na stypendium. ESO również opłaci koszty pobytu na obozie laureatowi wyłonionemu spośród zgłoszeń otrzymanych z różnych krajów, w tym z Polski. Osoby, które zgłoszą się poprzez wspomniany powyżej formularz PTA biorą udział również w tym konkursie.

Dodatkową okazję na stypendia mają uczniowie ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego, którego urząd marszałkowski zdecydował się na ufundowanie dwóch stypendiów. Aktualnie trwa konkurs w szkołach tego województwa.

Obóz ESO Astronomy Camp 2013 przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Osoby, które chcą wziąć udział w obozie powinny mieć 16-18 lat (roczniki 1995, 1996 i 1997), wykazać swoje zainteresowanie astronomią oraz umieć w podstawowym stopniu porozumiewać się w języku angielskim. W przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia konieczna jest też zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

„Obóz astronomiczny ESO będzie miał charakter międzynarodowy. Wezmą w nim udział uczniowie z krajów członkowskich ESO oraz wybranych krajów spoza organizacji. Polska stara się o przystąpienie do Europejskiego Obserwatorium Południowego i dzięki temu nasi uczniowie też mogą aplikować o udział w obozie.” powiedział Krzysztof Czart, koordynator Sieci Popularyzacji Nauki ESO w Polsce.

Miejsce, w którym odbędzie się obóz jest atrakcyjne. Będzie to Obserwatorium Astronomiczne Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech. To rejon Alp w pobliżu granicy ze Szwajcarią. Oprócz praktycznych i teoretycznych zajęć związanych z astronomią. uczestnicy będą mieli zapewnione także inne atrakcje, takie jak wycieczki, sporty zimowe i inne aktywności. Termin obozu to 26-31 grudnia 2013 r.

Osoby, które nie wygrają stypendiów w konkursie, a zajmą kolejne miejsca i zostaną zakwalifikowane do udziału w obozie, będą mogły pojechać samemu ponosząc koszty udziału (480 euro). Oczywiście o ile ich rodzice zdecydują się na taki krok, bowiem samo zgłoszenie do konkursu nie nakłada na uczestnika żadnych kosztów finansowych.

ESO, czyli Europejskie Obserwatorium Południowe, to jedna czołowych na świecie organizacji naukowych zajmujących się badaniami kosmosu z powierzchni Ziemi.

Więcej informacji:

Na  zdjęciu:
Piękne nocne niebo nad Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech. Tutaj w dniach 26-31 grudnia 2013 r. odbędzie się pierwszy Obóz Astronomiczny ESO.
Źródło: P. Calcidese–Fondazione C. Fillietroz, ONLUS/ESO.