Przejdź do treści

Nasza szkolna przygoda z astronomią 2016/2017 - regulamin konkursu
Konkurs "Uranii" 2016/2017

"Nasza szkolna przygoda z astronomią"

Pula nagród to 10 000 złotych!

 

Konkurs trwa do 15 października 2017 r.

Szczegóły w "Uranii" nr 4/2017.

Aby mieć możliwość wzięcia udziału w konkursie, szkoła musi prenumerować "Uranię". Jeśli szkoła nie ma prenumeraty, może ją w każdej chwili zamówić - wypełnij formularz prenumeraty.

Formularz konkursowy: konkurs-urania-2017.doc


Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest czasopismo "Urania - Postępy Astronomii"
 2. W konkursie mogą brać udział szkoły, które są prenumeratorami „Uranii” w roku 2016 lub 2017 lub 2016/2017, w szczególności te, które biorą udział w programie prenumeraty sponsorowanej MNiSW.
 3. Termin zgłoszeń mija 15 października 2017 r.
 4. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres "Urania", Centrum Astronomii UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń z dopiskiem "Nasza szkolna przygoda z astronomią" oraz z wypełnionym formularzem konkursowym. Alternatywnie można przesłać zgłoszenie na adres e-mailowy redakcja@urania.edu.pl z tytułem listu "Nasza szkolna przygoda z astronomią".
 5. Szkołę może zgłosić do konkursu nauczyciel-opiekun, samorząd szkolny, uczeń lub grupa uczniów za wiedzą dyrekcji szkoły.
 6. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu dokumentacji dowolnej, związanej z astronomią aktywności całej szkoły lub dowolnego zespołu lub grupy uczniów danej placówki.
 7. Dopuszczalne formy pracy konkursowej to dokumentacja działalności w postaci albumu, pokazu multimedialnego, filmu lub pisemnego raportu.
 8. Jedna szkoła może przedstawić wiele rodzajów aktywności i kilka form jej dokumentacji, które będą oceniane jako całokształt.
 9. Do nadesłanej dokumentacji należy dołączyć wypełniony formularz konkursowy.
 10. Redakcja "Uranii" spośród swoich współpracowników powoła jury konkursu, które będzie w ocenie nadesłanej dokumentacji brało pod uwagę:
  (1) merytoryczną wartość i poprawność działalności uczniów
  (2) stopień zaangażowania społeczności szkolnej w realizację projektu
  (3) oddziaływanie popularyzatorskie w środowisku lokalnym
  (4) pomysłowość i oryginalność przedstawionych aktywności
  (5) jakość i wyczerpujący charakter nadesłanej dokumentacji
 11. Pula nagród w konkursie wyniesie około 10 tysięcy złotych. Nagrodzone szkoły będą mogły same wybrać nagrody, wskazując potrzebny im sprzęt obserwacyjny: miejsce I - za około 3000 zł, miejsce II - za około 2000 zł, miejsce III - za koło 1000 zł. Reszta puli nagród będzie przeznaczona na ewentualne Grand Prix i wyróżnienia.
 12. Główne nagrody, za zgodą dyrekcji szkoły, mogą zostać wręczone osobiście przez przedstawicieli redakcji.
 13. Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół", który został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 14. Kontakt w sprawie konkursu: redakcja@urania.edu.pl lub tel. 509 44 17 17