Przejdź do treści

Regulamin konkursu "Fotki z Uranią"

Regulamin konkursu "Fotki z Uranią"

 1. Organizatorem konkursu jest czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych.
 3. Konkurs trwa od 10.07.2016 r. do odwołania. Informacja o zakończeniu będzie zamieszczona w papierowym numerze Uranii oraz na stronie www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania.
 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia z Uranią lub gadżetem Uranii. Może to być np. zdjęcie z podróży, w nietypowej sytuacji, w zabawnym ujęciu, itp.
 5. Zdjęcie można zgłosić do konkursu na jeden z następujących sposobów:
  - zamieszczając na Facebooku lub Instagramie, oznaczając przy tym dwoma hashtagami: #urania oraz #fotkizurania (można też dodatkowo użyć: #podrozujzurania)
  - lub e-mailowo na adres portal@urania.edu.pl z tytułem listu "Fotki z Uranią"
 6. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć w dowolnym czasie.
 7. Zdjęcia zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora, ale jeśli ktoś nie che ujawniać swoich danych, podpiszemy je pseudonimem.
 8. Główną nagrodą w konkursie jest publikacja zdjęć w "Uranii" lub w portalu Uranii.
 9. Osoby, których zdjęcia zostaną zamieszczone w papierowym wydaniu "Uranii" otrzymają dodatkowo nagrody-niespodzianki.
 10. Decyzję o wyborze zdjęć podejmuje redakcja "Uranii". Będą wybierane zdjęcia pod różnymi względami najciekawsze/najfajniejsze - nie ma ściśle określonych kryteriów, będzie to subiektywna ocena redakcji. Od decyzji redakcji o publikacji zdjęcia (lub jej braku) nie ma możliwości odwołania.
 11. Nagrody niespodzianki będą wysyłane pocztą na adresy na terytorium Polski (z wyjątkiem punktu 11). W przypadku, gdy laureatem zostanie osoba przebywająca poza Polską, w celu wysyłki nagrody musi podać adres na terenie Polski, inaczej nagroda nie zostanie wysłana.
 12. W przypadku nagrody-niespodzianki będą miały postać cyfrową lub jeśli będą to kody zniżkowe/kupony/bilety, zostaną wysłane na adres e-mailowy.
 13. Laureat konkursu powinien podać swój adres pocztowy lub e-mailowy - w zależności od rodzaju nagrody-niespodzianki jaka zostanie mu przyznana. Odmowa podania adresu lub braku odpowiedzi w ciągu tygodnia od próby kontaktu przez redakcję, oznacza rezygnację z nagrody-niespodzianki.
 14. Udział w danym konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie podanych przez uczestnika danych na potrzeby realizacji konkursu, wysyłki nagród oraz ogłoszenia wyników.
 15. Zgłaszając zdjęcie do konkursu uczestnik oświadcza, że jest autorem fotografii oraz właścicielem majątkowych praw autorskich do fotografii i nieodpłatnie przekazuje "Uranii - Postępom Astronomii oraz Polskiemu Towarzystwu Astronomicznemu (wydawcy "Uranii"), licencję na opublikowanie fotografii w "Uranii - Postępach Astronomii" (wydanie papierowe i cyfrowe), w portalu Uranii (www.urania.edu.pl), w mediach społecznościowych Uranii (profile na Facebooku i Instagramie) i serwisach zależnych portalu.
 16. Ze zdobywania w konkursie nagród-niespodzianek wyłączeni są członkowie i stali współpracownicy redakcji „Uranii – Postępów Astronomii”, portalu Uranii, administratorzy forum dyskusyjnego i mediów społecznościowych "Uranii" oraz najbliższe rodziny wymienionych osób (rozumiane jako małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci).
 17. W przypadku pytań odnośnie regulaminu lub konkursu możliwy jest kontakt pod adresem portal@urania.edu.pl.


Przejdź do strony konkursu "Fotki z Uranią"