Przejdź do treści
Dodane przez pukownik - 25 lis 2018
Logo konkursu KosmoSzkoła z PAK

Ogłoszono wyniki konkursu "KosmoSzkoła z PAK! Nagrodzono 6 szkół oraz nadano 5 wyróżnień, w tym 3 dla szkół i 2 dla nauczycieli - opiekunów.

Komisja Konkursowa konkursu "KosmoSzkoła z PAK" po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami, w ocenie biorąc pod uwagę przede wszystkim merytoryczną wartość i poprawność programu zajęć, stopień zaangażowania społeczności szkolnej w realizację projektu, pomysłowość i oryginalność przedstawionych aktywności, jakość i wyczerpujący charakter nadesłanej dokumentacji oraz możliwość realizacji projektu w przewidzianych w projekcie ramach czasowych, podjęła decyzję o zmianie rozkładu puli nagród oraz:

Nieprzyznawaniu I miejsca w konkursie.

Przyznaniu II miejsca i nagród o wartości 2000,00 zł każda dwóm szkołom:

 • Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich w Jaśle
 • Gdańskie Liceum Autonomiczne

 

Przyznaniu III miejsca i nagród o wartości 1000,00 zł każda czterem szkołom:       

 • Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radawnicy
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim
 • I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku
 • Liceum Ogólnokształcące nr XIII we Wrocławiu

 

Przyznaniu wyróżnień w formie nagród rzeczowych dla szkół:

 • Szkoła Podstawowa w Parzynowie
 • Szkoła Podstawowa nr 16  w Szczecinie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzeszczach

 

Przyznaniu specjalnych wyróżnień indywidualnych w postaci reprintu IV  
wydania "De Revolutionibus" Mikołaja Kopernika dla opiekunów:

 • Robert Góra – I Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach
 • Mirosław Trociuk – Zespół Szkól Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie.

 

Wszystkie szkoły, które nadesłały zgłoszenia do konkursu w terminie do 31.10.2018. otrzymują prenumeratę "Uranii – Postępów Astronomii" na rok szkolny 2018/2019.

 

Konkurs KosmoSzkoła z PAK został zorganizowany przez czasopismo i portal "Urania - Postępy Astronomii", Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Polską Agencję Kosmiczną (PAK).