Przejdź do treści

Kontakt

Adres Redakcji:

Urania - Postępy Astronomii
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

tel.: 600 663 640 (sekretariat), 509 44 17 17 (redaktor naczelny)
fax 056 611 30 09
e-mail: redakcja@urania.edu.pl
e-mail dla pytań o prenumeratę: urania@urania.edu.pl

Adres WWW:
http://www.urania.edu.pl

Wiadomości i portal internetowy
Na ten adres można nadsyłać informacje o wydarzeniach bieżących i materiały do publikacji w portalu. To najszybsza droga, aby dana informacja znalazła się w internetowym portalu Uranii.
e-mail: portal@urania.edu.pl

Dystrybucja:
Agnieszka Górska-Pukownik
Urania - Postępy Astronomii
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. 600 663 640
e-mail: urania@urania.edu.pl


Wydawcy:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa

tel. (0-22) 841 00 41 wew. 146
e-mail: zarzad@pta.edu.pl
WWW: http://www.pta.edu.pl

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
ul. Miodowa 13 m. 35
31-055 Kraków
e-mail: zgptma@gmail.com
WWW: http://www.ptma.pl


Zespół redakcyjny:

Krzysztof Czart (portal Uranii)
Jan Desselberger (kalendarz astronomiczny)
Jacek Drążkowski (red. techniczny, skład)
Aleksandra Hamanowicz (młodzi badacze)
Maciej Mikołajewski (redaktor naczelny)
Marek Muciek (redaktor)
Roman Schreiber (badania kosmiczne)
Sebastian Soberski (sekretarz redakcji)
Marek Substyk (zastępca redaktora naczelnego)
Bożena Wyrzykowska (korekta językowa)
Karolina Zawada (orion.pta.edu.pl)

Współpracownicy:

Marek Abramowicz
Tadeusz Figiel
Sylwester Kołomański
Michał Kusiak
Robert Szaj
Janusz Wiland
Łukasz Woźniak
Przemysław Żołądek

Współpracownicy portalu:

Krzysztof Czart
Rafał Grabiański
Paweł Z. Grochowalski
Grzegorz Iwanicki
Elżbieta Kuligowska
Agata Musiuk
Agnieszka Nowak
Mikołaj Sabat
Sebastian Soberski
Przemysław Żołądek