Przejdź do treści

RISE (Rotation and Interior Structure Experiment) - jedno z trzech głównych badań lądownika InSight, wykorzystujące urządzenia komunikacyjne w celu określenia perturbacji osi obrotu Marsa.


Wizja artystyczna lądownika InSight na powierzchni Marsa z zaznaczonym instrumentem RISE. Źródło: NASA.

RISE w skrócie

  • urządzenie wykorzysta anteny komunikacyjne lądownika w celu dokładnego określenia jego położenia
  • wiedza o położeniu lądownika pozwoli zmierzyć perturbacje osi obrotu Marsa, a to z kolei da informacje o składzie i rozmiarze jądra planety


Oś obrotu Marsa, jak również innych planet nie jest statyczna. Dla Marsa możemy wyróżnić dwa rodzaje perturbacji tej osi. Jedna z nich to precesja - pełen obrót osi obrotu wynosi w tym przypadku 165 000 lat. Drugim rodzajem odchyleń jest tzw. nutacja. Zmiany nutacji są niezwykle małe i występują w ramach czasowych mniejszych niż rok.

Znając dokładne położenie lądownika InSight będzie możliwe precyzyjne ustalenie tych odchyleń osi obrotu Marsa, a to z kolei powie nam dużo o rozmiarze jądra planety.

Podstawowe informacje
Specyfikacja technicznaRISE
LokalizacjaPokład lądownika
Masa7,3 kg
Moc78 W

Podobne badania były już wykonywane przy okazji misji lądownika misji Pathfinder i lądowników Viking. Misje te pozwoliły ustalić precesję Marsa. Inne badanie radiowe wykonano przy okazji misji orbitera Mars Global Surveyor - wtedy udowodniono, że część zewnętrznego jądra Czerwonej Planety występuje w stanie ciekłym.

Lądownik InSight to kolejny etap badań radiowych. Naukowcy chcą dzięki pomiarom dowiedzieć się jaki jest dokładny rozmiar jądra i jaka jego część występuje w stanie ciekłym. Dane z pomiarów pozwolą też przybliżyć wartość gęstości środka planety.

Lądownik będzie bezpośrednio za pomocą anteny pasma X komunikował się ze stacjami naziemnymi sieci DSN. W ten sposób dostarczy danych dotyczących dokładnego położenia, potrzebnych dla tego badania.