Przejdź do treści
Gołąb
Rys.1
 
NGC 1792 [α: 05h 05m 15,1s, δ: -37° 58' 47''] — galaktyka spiralna o rozmiarach 5,6'×2,9' i jasności 10,2 mag.
 
NGC 1808 [α: 05h 07m 42,7s, δ: -37° 30' 51''] — galaktyka spiralna o jasności 9,9 mag. i rozmiarach 6,3'×4,3'.
   Obie galaktyki będziemy mogli zaobserwować za pomocą teleskopu o średnicy 100-150 mm i powiększeniu 50-100 razy. Do obserwacji fotograficznych powinniśmy użyć teleskopu o średnicy co najmniej 150 mm i ogniskowej od 2000 do 3000 mm.
 
NGC 1851 [α: 05h 14m 06,3s, δ: -40° 02' 50''] — gromada kulista o jasności 7,3 mag. i średnicy 11'. NGC 1851 będziemy mogli zaobserwować w lornetce 10×50 lub 20×60. Jeśli chcemy wykonać fotografię tej gromady, to odpowiedni będzie teleskop o średnicy 80-100 mm i ogniskowej 1500-2000 mm.
 
NGC 2090 [α: 05h 47m 02,3s, δ: -34° 15' 05''] — galaktyka spiralna o rozmiarach 5,0'×2,5' i jasności 11,2 mag.
 
NGC 2188 [α: 06h 10m 09,6s, δ: -34° 06' 22''] — galaktyka spiralna o jasności 11,7 mag. i rozmiarach 4,7'×1,2'.
   Do obserwacji wizualnych galaktyk NGC 2090 i NGC 2188 będziemy mogli użyć teleskopu o średnicy zwierciadła 200-250 mm i powiększeniu od 60 do 120 razy. W przypadku fotografowania możemy użyć teleskopu o analogicznej średnicy i ogniskowej z zakresu 2000-3000 mm.
Herkules
Rys.2
 
NGC 6205 (M 13) [α: 16h 41m 41,5s, δ: +36° 27' 37''] — największa gromada kulista na niebie północnym. Dzięki dużej jasności (5,9 mag.) i rozmiarom na sferze niebieskiej (23') jest jednym z najczęściej obserwowanych obiektów mgławicowych. Do obserwacji gromady M 13 można wykorzystać lornetkę (7×30, 10×50, 20×60). W przypadku obserwacji fotograficznych godne polecenia są popularne obiektywy zwierciadlane o ogniskowych 500 oraz 1000 mm.
 
NGC 6229 [α: 16h 46m 58,9s, δ: +47° 31' 40''] — gromada kulista o jasności 9,4 mag. i średnicy kątowej 3,8'. Odpowiednim instrumentem do obserwacji wizualnych tej gromady będzie teleskop o średnicy 100-150 mm i powiększeniu wynoszącym od 50 do 100 razy. Fotografując NGC 6229, powinniśmy użyć teleskopu o średnicy zwierciadła 125-170 mm i ogniskowej 1500-2500 mm.
 
NGC 6341 (M 92) [α: 17h 17m 07,3s, δ: +43° 08' 11''] — gromada kulista o średnicy 11' i jasności 6,5 mag. M 92 będziemy mogli zaobserwować za pomocą lornetki 10×50 lub 20×60. Do obserwacji fotograficznych możemy wykorzystać teleskop o średnicy 70-100 mm i ogniskowej z zakresu 500-1200 mm.
 
NGC 6166 [α: 16h 28m 38,4s, δ: +39° 33' 03''] — galaktyka eliptyczna o jasności 11,8 mag. i rozmiarach 2,2'×1,7'.
 
NGC 6181 [α: 16h 32m 20,8s, δ: +19° 49' 29''] — galaktyka spiralna o jasności 11,9 mag. i rozmiarach 2,5'×1,1'.
 
NGC 6207 [α: 16h 43m 04,3s, δ: +36° 49' 58''] — galaktyka spiralna o rozmiarach 3,0'×1,2' i jasności 11,6 mag.
 
NGC 6482 [α: 17h 51m 49,0s, δ: +23° 04' 19''] — galaktyka eliptyczna o jasności 11,4 mag. i rozmiarach 2,1'×1,8'.
 
NGC 6487 [α: 17h 52m 42,2s, δ: +29° 50' 17''] — galaktyka o rozmiarach 1,9'×1,7' i jasności 11,9 mag.
 
NGC 6548 [α: 18h 05m 59,0s, δ: +18° 35' 11''] — galaktyka o jasności 11,7 mag. i rozmiarach 2,9'×2,8'.
   Powyższą grupę galaktyk będziemy mogli zaobserwować za pomocą teleskopu o średnicy 200-250 mm i powiększeniu od 60 do 120 razy. W przypadku fotografowania powinniśmy użyć teleskopu o analogicznej średnicy i efektywnej ogniskowej z zakresu 2000-4000 mm.
 
PK 51+9.1 [α: 18h 49m 44,9s, δ: +20° 50' 31''] — mgławica planetarna o jasności 11,4 mag. i średnicy kątowej 3,0''. W centrum tej mgławicy znajduje się gwiazda o jasności 13,3 mag. W przypadku obserwacji wizualnych odpowiedni będzie teleskop o średnicy 200-250 mm i powiększeniu 80-150 razy. Fotografując PK 51+9.1, powinniśmy użyć teleskopu o średnicy co najmniej 250 mm i efektywnej ogniskowej od 4000-8000 mm.
 
NGC 6210 [α: 16h 44m 29,8s, δ: +23° 48' 31''] — mgławica planetarna o jasności 9,7 mag. i rozmiarach 20''×13''. W centrum NGC 6210 znajduje się gwiazda o jasności 12,5 mag. Do obserwacji wizualnych powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 100-150 mm i powiększeniu 50-100 razy. Fotografię tej mgławicy możemy wykonać za pomocą teleskopu o średnicy 125-170 mm i ogniskowej 2000-4000 mm.
 
IC 4593 [α: 16h 12m 14,9s, δ: +12° 04' 21''] — mgławica planetarna o jasności 11,0 mag. i rozmiarach 13''×10''. W centrum tej mgławicy znajduje się gwiazda o jasności 11,2 mag. W przypadku obserwacji wizualnych można użyć teleskopu o średnicy 150-200 mm i powiększeniu 50-100 razy. Do sfotografowania IC 4593 odpowiedni będzie teleskop o analogicznej średnicy i efektywnej ogniskowej od 3000 do 5000 mm.
Wiesław Skórzyński
(Źródło: „Urania — PA” nr 5/2004)