Przejdź do treści

2023 Rokiem Mikołaja Kopernika!

2023 Rokiem Mikołaja Kopernika!

Senat RP przyjął (jednogłośnie!) uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z pięćset pięćdziesiątą rocznicą urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim. W uchwale podkreślono także patriotyzm Kopernika, który przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów i, jak pisał, nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.

Senat RP zwrócił się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika, który nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, ale zapoczątkował również rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata. Poza wybitnym astronomem patronami roku 2023 są Jan Matejko i Wisława Szymborska.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu w rodzinie kupieckiej. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Jest jednak najbardziej znany jako astronom. Sam mówił o sobie Nicolaus Copernicus Thorunensis, podkreślając w ten sposób swoje pochodzenie, swój toruński rodowód.

„Urania” bedzie oczywiście patronować i pilnie śledzić wiele wydarzeń związanych z Rokiem Kopernika oraz publikować w tym czasie specjalne materiały poświęcone Kopernikowi.

Na zdjęciu: Mikołaj Kopernik. Źródło: Urania

 

Czytaj więcej:

 

Źródło: gov.pl

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Na zdjęciu: Mikołaj Kopernik. Źródło: Urania

Reklama