Przejdź do treści

5 lat Polski w ESA

Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji "5 lat  Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA" , która odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa, w sali im. Grażyny Gęsickiej.

Pięć lat temu, 19 listopada 2012 roku Polska dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), stając się dwudziestym państwem członkowskim tej organizacji. Z okazji rocznicy tego wydarzenia w Ministerstwie Rozwoju planowana jest konferencja w dniu 21 listopada 2017 r. w godz. 9:00-15:30. W trakcie konferencji zostaną omówione sukcesy, jakie osiągnęła w tym czasie Polska w rozwoju technologii kosmicznych, przedstawione zostaną perspektywy rynku kosmicznego w najbliższych latach oraz uczestnicy konferencji zastanowią się, w jakich kierunkach należałoby poszukiwać polskich specjalizacji w technologiach kosmicznych, aby jak najbardziej i najlepiej wykorzystać potencjał polskich inżynierów i naukowców. 

Moderatorem konferencji będzie dr Jakub Ryzenko, szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji Ministerstwo Rozwoju prosi o potwierdzenie swojego udziału na adres mailowy: jadwiga.karwatka@mr.gov.pl w terminie do 15 listopada.

Agenda (projekt)

9.00 - 9.30 rejestracja uczestników, kawa powitalna

9.30 - 9.50 „Polska Strategia Kosmiczna jako ważny element rozwoju gospodarczego kraju”
Wystąpienie Pana Mateusza Morawieckiego – Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów


9.50 - 10.10  „5 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej”
Wystąpienie Pana Johanna-Dietricha Wörnera – Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej

10.10 - 10.30 ceremonia podpisania umowy dotyczącej programu Copernicus (krótkie wypowiedzi stron)
Pan Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego    
Josef Aschbacher – Dyrektor Dyrektoriatu ds. Obserwacji Ziemi ESA
Tomasz Husak – DG GROW KE, Szef Gabinetu Komisarz E. Bieńkowskiej

10.30 konferencja prasowa z udziałem:
•    Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów
•    Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•    Johanna-Dietricha Wörnera, Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej
•    Jadwigi Emilewicz, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
•    Tomasza Husaka, DG GROW, Szef Gabinetu Komisarz E. Bieńkowskiej

10.30 - 11.00 przerwa kawowa


11.00- 11.30  „Globalne perspektywy związane z kosmosem”
Wystąpienie wprowadzające Pana Artura Bartłomieja Chmielewskiego – Menedżera projektu w NASA

 
11.30-12.30  Debata „Europa w kosmosie – dziś i jutro”
Uczestnicy:
1)    Pan Johann-Dietrich Wörner – Dyrektor Generalny ESA
2)    Pan Tomasz Husak – Szef Gabinetu Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MSP w KE
3)    Pan Jean-Pascal Le Franc – Dyrektor ds. Programowych, Relacji Międzynarodowych i Jakości, CNES (Francja)
4)    Pan Václav KOBERA – Dyrektor Departamentu Inteligentnych Systemów Transportu, Działalności Badawczej w Kosmosie, Rozwoju i Innowacji, Ministerstwo Transportu (Republika Czeska)
5)    Pani Maria Cristina Falvella – Szef Wydziału Strategii i Polityki Przemysłowej Włoskiej Agencji Kosmicznej, członek Włoskiej Delegacji do ESA  
6)    Pan Renato Krpoun – Dyrektor Biura Kosmosu, Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji (Szwajcaria)
Moderator: Pani Jadwiga Emilewicz – Wiceminister Rozwoju

12.30-14.00  Lunch

14.00 – 15.30  Debata „Szukamy niszy. Polskie specjalizacje w technologiach kosmicznych”
Wystąpienie wprowadzające  „Program Wsparcia Polskiego Przemysłu – kluczem do sukcesu?”
Pan Eric Morel, Wiceprzewodniczący PL-ESA Task Force, Dyrektor ds. Przemysłu, Zamówień i Usług Prawnych ESA
•    Potencjalne polskie specjalizacje w technologiach kosmicznych
Uczestnicy:
1)    Pani Geraldine Naja – Dyrektor Departamentu Polityki Przemysłowej i Audytu ESA
2)    Pani Otylia Trzaskalska-Stroińska – Przewodnicząca Polskiej Delegacji do ESA w latach 2012-2017
3)    Pan Eike Kircher – Dyrektor Wydziału Strategii Technologicznej i Programu Badań Technologicznych (TRP) ESA
4)    Pan Grzegorz Brona – Prezes CreoTech Instruments S.A.
5)    Pan Mateusz Wolski – PIAP Space Sp. z o.o.
6)    Pan Piotr Orleański –  Z-ca Dyr. ds. Rozwoju Technologii CBK PAN
7)    Pan Michał Szaniawski – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
8)    Przedstawiciel Black Pearl Blue V.C.
9)    Pan płk. Piotr Suszyński – Wiceprezes ds. Obronnych PAK
10)    Pan Paweł Wojtkiewicz – Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Źródło: Ministerstwo Rozwoju