Przejdź do treści

6. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Logo 6. Ogólnopolskie Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem

Od 24 do 25 września 2021 roku w Łodzi odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. W tym roku Konferencja będzie w formie hybrydowej.

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika ŁódzkaPlanetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje stały komitet naukowy OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyka zanieczyszczenia światłem.

Image

 

Odbywająca się cyklicznie od 2013 roku Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem poświęcona jest problemowi wpływu sztucznego oświetlenia na nasze otoczenie i na nas samych.

Ambitnym celem Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) jest synergiczne połączenie wyżej wymienionych elementów niezbędnych do rozwiązania problemu zanieczyszczenia światłem w Polsce. Konferencja OKZŚ jest miejscem spotkania, dyskusji, inspiracji oraz wielokierunkowej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi dziedzinami i działaniami związanymi ze sztucznym światłem i jego oddziaływaniem na otoczenie. Tematyka konferencji obejmuje m.in.:

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
 • oddziaływanie światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
 • skutki degradacji nocnego nieba dla astronomii i kultury,
 • obserwacyjne i teoretyczne metody oceny poziomu zanieczyszczenia światłem,
 • rozwój technologii oświetleniowych wspierających redukcję zanieczyszczenia światłem,
 • prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
 • strategie w urbanistyce i architekturze sprzyjające lepszemu wykorzystaniu sztucznego światła,
 • funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
 • ochrona ciemności jako istotnego elementu środowiska naturalnego,
 • ekonomiczne skutki zanieczyszczenia światłem,
 • ciemne nocne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
 • społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z ekologią, biologią, ochroną przyrody, medycyną, astronomią, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Więcej informacji:
6. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Opracowanie: Agnieszka Nowak

Reklama