Przejdź do treści

Aktywność Kwadrantydów w maksimum na poziomie ZHR=83

Maksimum Kwadrantydów już za nami, na stronie IMO pojawiły się pierwsze wstępne wyniki uzyskane z automatycznego przetwarzania danych nadsyłanych za pomocą elektronicznego formularza obserwacyjnego. Według zebranych danych maksymalny ZHR osiągnął wartość 83, maksimum widoczne jest dla momentu innego niż wcześniej przewidywano.

Patrząc na wykres należy zwrócić uwagę na stosunkowo niewielką ilość danych i spore niepewności. Wynika to z faktu, że maksimum nie było widoczne w Europie, gdzie znajduje się zdecydowana większość doświadczonych obserwatorów meteorów. Pomiędzy 30 grudnia, a 6 stycznia, uzyskano 18 punktów wykresu ZHR. Do 2 stycznia ZHR utrzymywał się na poziomie 4-6. 2 stycznia wieczorem odnotowano aktywność na poziomie ZHR 28 +/- 5. O świcie 3 stycznia aktywność wzrosła do ZHR=41. Tuż po wschodzie Słońca, o godzinie 7:06 UT aktywność osiągnęła maksymalną wartość ZHR=83. Stało się to na 7 godzin przed spodziewanym maksimum, które miało wystąpić około godziny 14 UT.

Od tego momentu aktywność stopniowo spada w sposób nieco nietypowy dla maksimum kwadrantydów. Gdy nad Polską zapada zmrok, aktywność ta jest w dalszym ciągu wysoka i jeszcze o północy jest na poziomie ZHR=60. Dopiero w drugiej połowie nocy następuje wyraźny spadek aktywności i przed świtem 4 stycznia pojawia się nie więcej niż 15 kwadrantydów w ciągu godziny. Ostatni punkt na wykresie znajdujemy blisko północy w nocy z 5 na 6 stycznia, ZHR osiąga tam wartość 8.

Wykres powstał w oparciu o dane pochodzące od 26 obserwatorów z Europy, Bliskiego Wschodu, Indii, Korei Południowej i USA. W okolicach maksimum dość dobre pokrycie obserwacjami widzimy dla 2 stycznia przed godziną 23 UT. Po północy UT brakuje obserwacji aż do godziny 5:43 po czym następują po sobie obserwacje zaledwie dwóch obserwatorów. Moment zaobserwowanego maksimum jak i godziny późniejsze to dane od zaledwie jednego obserwatora z USA, bardzo doświadczonego co jednak nie zmienia faktu że do wyniku podejść trzeba z dużą rezerwą. Potwierdzenie tych obserwacji lub ich zaprzeczenie nadejdzie już wkrótce, po analizie danych IMO Video Network.

Oryginalne dane dostępne na stronie http://www.imo.net

Reklama