Przejdź do treści

Asteroida Bennu bogata w uwodnione związki chemiczne

img

Pierwsze obserwacje z sondy OSIRIS-REx wskazują, że na asteroidzie Bennu występuje duża ilość uwodnionych minerałów. Być może asteroida ta jest reprezentantem tej klasy obiektów, które przyniosły na Ziemię związki organiczne i wodę.

OSIRIS-REx to amerykańska misja do asteroidy Bennu, której celem jest pobranie z niej próbek i powrót z nimi na Ziemię w 2023 roku. Sonda 31 grudnia 2018 roku weszła na orbitę wokół asteroidy.

Zespół naukowców zajmujących się misją opublikował ostatnio serię artykułów naukowych, podsumowujących pierwsze wykonane przez statek obserwacje. Na łamach portalu informowaliśmy już o dostrzeżonych wyrzutach materii skalnej, spadku prędkości rotacji asteroidy i oznakach występowania magnetytu na powierzchni. Dziś pochylamy się bardziej szczegółowo nad wynikami pierwszych analiz spektroskopowych, które wskazały na występowanie uwodnionych minerałów na powierzchni Bennu.

Sonda OSIRIS-REx jest wyposażona w dwa spektrometry do wykonywania analizy chemicznej w podczerwieni i świetle widzialnym. Instrument OVIRS to spektrometr światła widzialnego i bliskiej podczerwieni, który mierzy energię dostarczaną przez światło emitowane i odbite przez asteroidę w zakresach 0,4 do 4,3 μm. Drugi instrument OTES to pierwsze urządzenie analizujące emisję termalną wysłane do asteroidy. Sprzęt może mierzyć emitowane promieniowanie cieplne w zakresie 5,71 to 100 μm.

Oba urządzenia razem mają za zadanie dostarczyć informacji na temat składu chemicznego powierzchni Bennu, pomóc w wyborze miejsca pobrania próbek, a nawet powiedzieć coś o właściwościach powierzchni - rozmiarze materiału i jej chropowatości.

Okazuje się, że uzyskane w obserwacji spektrum w paśmie podczerwonym wykazuje podobne właściwości do spektrum chondrytów węglistych - kruchych meteorytów kamiennych, zawierających dużo wody (10%-15% masy), krzemianów z grupą OH oraz magnetytu.

Dane zarówno z obserwacji w świetle widzialnym jak i bliskiej podczerwieni wzajemnie się uzupełniają i wykazują, że powierzchnia asteroidy ma cechy podobne do najbardziej uwodnionych chondrytów węgliste klasy CM.

Poznanie dokładnych właściwości Bennu jest niezwykle istotne, jeśli chcemy zrozumieć gdzie i w jakich ilościach występowała woda we wczesnym etapie formowania się Układu Słonecznego. To podobne do Bennu obiekty mogły być odpowiedzialne za dostarczenie wody i związków organicznych na Ziemię. Węgliste chondryty pochodzące od asteroid udowadniają, że po procesie formowania się Układu Słonecznego na macierzystych obiektach zachodziła interakcja z wodą, na skutek której powstały uwodnione minerały. Analiza materiału pochodzącego z tak pierwotnych obiektów Układu Słonecznego może podpowiedzieć jak wyglądała dystrybucja i ruch wody na tych wczesnych etapach formacji naszego układu planetarnego.

Sonda OSIRIS-REx wykona jeszcze dokładniejsze analizy spektroskopowe asteroidy Bennu. Pozwoli to jeszcze lepiej przygotować się na późniejsze pobranie próbek i zrozumieć historię reakcji chemicznych z wodą występujących na obiekcie, z którego pochodzi ta asteroida.

Źródło: Nature

Więcej informacji:

 

Na zdjęciu tytułowym: Zdjęcie wykonane przez kamerę PolyCam na sondzie OSIRIS-REx 29 marca 2019 r. Sonda znajdowała się wtedy nad północną półkulą asteroidy. Widoczna krawędź to wybrzuszenie równikowe asteroidy. Pole widzenia na tej fotografii to około 51 m. Źródło: ASA/Goddard/University of Arizona.