Przejdź do treści

Astro-Gwiazdka w Toruniu

Wycieczka Astrobazy Kruszwica w Toruniu

12 grudnia 2018 r. miała miejsce wycieczka 40-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Kruszwicy, miłośników astronomii, do Torunia. W ramach wycieczki uczniowie gościli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz w Planetarium Toruńskim

12 grudnia 2018 r. z Kruszwicy do Torunia pojechała 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży należących do koła astronomiczno-przyrodniczego i koła astronomicznego z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1, koła fotograficzno-astronomicznego z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków, a także absolwenci kruszwickiej szkoły, którzy kontynuują naukę i rozwijanie astronomicznych pasji w Inowrocławiu.

Uczniowie wraz z opiekunami Astrobazy w Kruszwicy gościli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie spotkali się z wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą. W trakcie spotkania wicemarszałek podkreślił duże zaangażowanie i aktywność Astrobazy w Kruszwicy oraz podziękował wszystkim za owocną współpracę. Następnie absolwent Jakub Ratajczyk przedstawił działalność kruszwickiej Astrobazy. Na zakończenie wizyty wicemarszałek Kurzawa złożył życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim uczestnikom wycieczki. Natomiast wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dziękując za spotkanie, wręczyły wicemarszałkowi własnoręcznie wykonany upominek świąteczny.

Kolejnym punktem programu był poczęstunek w restauracji "Monka". A zaraz po obiedzie miał miejsce seans w Planetarium Toruńskim pt. „Gwiazda Betlejemska”. Pozwolił on uczestnikom wycieczki pogłębić ich wiedzę na temat gwiazd i magii Świąt Bożego Narodzenia. Na koniec pokazu próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy Gwiazda Betlejemska była tylko symbolem Świąt, czy rzeczywiście świeciła na niebie wiele wieków temu, wskazując Mędrcom drogę do Betlejem?”

Po udanym seansie zadowoleni i obdarowani prezentami uczestnicy wycieczki wrócili do Kruszwicy. Był to dla nich bardzo owocny wyjazd, który pozwolił im zrozumieć czym była gwiazda betlejemska.

Opiekę nad grupą sprawowali koordynatorzy kruszwickiej Astrobazy Ilona Dybicz i Magdalena Musiałowska oraz panie: Katarzyna Kowalska i Katarzyna Grabowska. Wyjazd był sponsorowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Koordynatorzy: Ilona Dybicz i Magdalena Musiałowska

Reklama