Przejdź do treści

Astrofizyczne Koło Naukowe powstało na Politechnice Gdańskiej

Astrofizyczne Koło Naukowe Politechniki Gdańskiej

Miłośnicy astrofizyki studiujący na Politechnice Gdańskiej założyli Astrofizyczne Koło Naukowe. W planach mają kilka ciekawych projektów (w tym odtworzenie eksperymentu NASA – MOXIE), popularyzację astrofizyki, pogłębianie wiedzy nt. Wszechświata czy współpracę z inżynierami w ramach badania kosmosu.

Astrofizyczne Koło Naukowe Politechniki Gdańskiej (AKN lub AKN PG) powstało w marcu 2021 r. Wtedy m.in. został założony profil Koła na Facebooku. Formalnie Koło działa od czerwca br. Zostało założone przez grupę miłośników (fascynatów) astrofizyki, czyli studentów gdańskiej uczelni. W skład Koła wchodzą: Martyna Czudec - przewodnicząca, Mikołaj Kraszewski - wiceprzewodniczący, Marie Lachowicz - wiceprzewodnicząca i sekretarz, Kamil Balcarek - osoba odpowiedzialna za reklamę i PR, Damian Barański - skarbnik.

Członkowie Koła planują poszerzyć liczbę jego członków i planują rekrutację do Koła od nowego roku akademickiego. Będzie ona skierowana głównie do studentów Politechniki Gdańskiej. Istnieje jednak możliwość zostania członkiem Koła dla miłośników astrofizyki spoza macierzystej Uczelni, ale oczywiście po spełnieniu warunków określonych w Statucie Koła.

Opiekunem Koła jest doktor Tadeusz Miruszewski. Młodzi naukowcy planują równoległe uruchomienie kilku mniejszych projektów z dziedziny inżynierii kosmicznej oraz jednego głównego projektu, jakim będzie odtworzenie eksperymentu NASA – MOXIE (The Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment).

Będziemy chcieli porównać wyniki uzyskane na naszej Uczelni z tym co udało się uzyskać w teorii i praktyce naukowcom z NASA. Planujemy się do tego odnieść, a przy okazji będziemy mogli zobaczyć jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, a nie tylko w czytanych przez nas artykułach. Jesteśmy niezmiernie ciekawi tego co przyniesie nam ten projekt! Wiążemy z nim duże nadzieje. - mówi Martyna Czudec, Przewodnicząca AKN.

Koło jest też otwarte na wszelkie współprace z innymi organizacjami tego typu i podejmuje rozmowy na przykład z Kołem Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej celem połączenia sił i wymiany doświadczeń.

AKN ma na celu m.in. prowadzenie eksperymentów z astrofizyki, popularyzację tej dziedziny nauki, udział w konkursach międzynarodowych i polskich dotyczących astrofizyki.

Siedziba Koła znajduje się na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Źródło: AKN PG

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama