Przejdź do treści

Biuletyn "Komeciarz" w prezencie dla prenumeratorów "Uranii"

Komeciarz nr 48
Już niedługo ukaże się "Urania" nr 2/2016. Wraz z nią mamy prezent dla prenumeratorów. Gratisowym dodatkiem będzie specjalne wydanie "Komeciarza" - biuletynu Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, który świętuje 20 lat istnienia.

"Komeciarz" oznaczony jako marzec/kwiecień 2016 ma numer kolejny 48. Czasopismo zaczęło się ukazywać w 1995 roku, a jego tytuł to "żargonowa" nazwa dla osoby obserwującej komety. Rok temu wznowiono wydawanie "Komeciarza" w formie biuletynów internetowych, a najnowszy numer ukazał się w formie drukowanej i jako dodatek do "Uranii" trafi do miłośników astronomii w całej Polsce. Numer ten zawiera 40 kolorowych stron w formacie wielkości zeszytu. Jest to numer rocznicowy z okazji 20 lat ukazywania się biuletynu.

Wydawcą "Komeciarza" jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA), a redaktorem naczelnym Mikołaj Sabat. Pismo ma numer ISSN 1644-1303.

Jeśli ktoś aktualnie nie prenumeruje "Uranii", może prenumeratę zamówić. Aby otrzymać opisywany dodatek, prenumerata powinna obejmować numer 2/2016.

Więcej informacji:

Reklama