Przejdź do treści

CBK PAN przystąpiło do Stowarzyszenia Europejskich Ośrodków Badań Kosmicznych (ESRE)

ESRE

W maju 2018 roku Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) oficjalnie przystąpiło do Stowarzyszenia Europejskich Ośrodków Badań Kosmicznych (Association of the European Space Research Establishments – ESRE). Stowarzyszenie ESRE skupia czołowe ośrodki badań kosmicznych z Niemiec (DLR), Hiszpanii (INTA), Francji (ONERA), Włoch (CIRA) i Niderlandów (NLR), które poprzez zintensyfikowaną współpracę oraz wspólne działania badawczo-rozwojowe wspiera rozwój innowacyjnej nauki i technologii jako filarów zwiększonej konkurencyjności w europejskim sektorze kosmicznym.

CBK PAN jako jedyny polski instytut naukowo-badawczy będzie miał możliwość aktywnie uczestniczyć w prestiżowym gronie ESRE. To organizacja non-profit, założona oficjalnie 10 marca 2016 roku, która za główny cel postawiła sobie zacieśnienie współpracy między jej członkami, dalszą koordynację i integrację ich działań badawczych związanych z przestrzenią kosmiczną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wdrażanie dwóch priorytetowych strategii: 1) wzmocnienie współpracy między jej członkami w celu skonsolidowania bazy technologicznej wymaganej przez europejski przemysł kosmiczny; a także 2) formułowanie i przedkładanie konkretnych propozycji przemysłowi europejskiemu, rządom i instytucjom na rzecz wspólnej strategii kosmicznej w zakresie badań, rozwoju i innowacji w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Więcej na temat organizacji ESRE: https://www.esre-space.org/

Źródło: CBK PAN

Reklama