Przejdź do treści

"Ciemne Niebo" - nowy dział tematyczny w portalu Uranii

Zanieczyszczenie świetlne w Europie

Zapraszamy do nowego działu tematycznego na stronach Uranii, noszącego nazwę Ciemne Niebo. Będziemy w nim opisywać wszelkie aspekty związane z zanieczyszczeniem świetlnym, w tym najważniejsze inicjatywy zmierzające do walki z tym zjawiskiem.

Krajobraz ciemnego nieba to zbiór wszystkich obiektów, struktur i zjawisk na nocnym niebie, wolnym od zanieczyszczenia świetlnego. Zanieczyszczenie to jest zjawiskiem generowanym przez nieprawidłowo zaprojektowaną sieć oświetlenia zewnętrznego ulic, parków, placów i budynków. Z powodu procesów suburbanizacyjnych, oraz w skutek postępujących inwestycji w sferze oświetlenia zewnętrznego, w wielu krajach zjawisko to dotyczy nie tylko miast, ale również w coraz większym stopniu obszarów wiejskich. W związku z szeregiem negatywnych skutków powodowanych przez zanieczyszczenie świetlne postanowiliśmy przygotować osobny dział tematyczny, w którym opisane zostaną różne aspekty tego zjawiska.

Artykuły publikowane w dziale Ciemne Niebo podzielone zostały na kilka grup (spis treści) i będą systematycznie zamieszczane w naszym Portalu. W ich skład będą wchodziły teksty zawierające informacje o genezie zanieczyszczenia świetlnego, jego rodzajach oraz o jego negatywnych skutkach wpływających na obserwacje astronomiczne, środowisko przyrodnicze oraz sferę społeczno-ekonomiczną. Zaprezentowane zostaną również różnego rodzaju inicjatywy społecznościowe i programy edukacyjne, tworzone z myślą o zwiększeniu świadomości wśród społeczności z zakresie problematyki zanieczyszczenia świetlnego.

Odwiedzając nowy dział czytelnicy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. o wpływie zanieczyszczenia świetlnego na żółwie morskie, nietoperze oraz ptaki wędrowne, a także przeczytać o tym czym są parki ciemnego nieba i gdzie są zlokalizowane. Będziemy również na bieżąco zamieszczać informacje o różnego rodzaju akcjach związanych z walką z zanieczyszczeniem świetlnym.

Więcej informacji:


Opracowanie:

Grzegorz Iwanicki

Na zdjęciu: Europa nocą
Źródło: IMGUR


Reklama