Przejdź do treści

Cosmic Challenge 2020 pod honorowym patronatem CBK PAN i PAK

Konkurs Cosmic Challenge 2020

Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polska Agencja Kosmiczna objęły patronatem honorowym projekt pt. „Cosmic Challenge 2020” – innowacyjny program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży zainteresowanych tematyką kosmosu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gran Telescopio CANARIAS.

Konkurs Cosmic Challenge zakłada kilka celów, m.in. promocję edukacji STEM, integrację wiedzy na temat kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi czy rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży (zachęcenie do rozwijania swych pasji i zainteresowań). Nagrodą w konkursie będzie, sfinansowany przez Organizatora, wyjazd dla zwycięzcy wraz z opiekunem do obserwatorium Gran Telescopio CANARIAS czyli jednego z największych obserwatoriów astronomicznych na świecie, które znajduje się na wyspie La Palma.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie Konkursu zostanie wybranych 15-20 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w Finale Konkursu (II etap Konkursu), finaliści zostaną poinformowani o tym fakcie e-mailowo i telefonicznie. Dodatkowo wyniki I etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

Zadaniem   uczestników   I   etapu   Konkursu   jest   przygotowanie   pisemnej wypowiedzi  w  języku  polskim (esej)  na  temat: „Najważniejsze  problemy  związane  z założeniem pierwszej osady ludzkiej w Kosmosie i sposoby ich rozwiązania”.

Każdy uczestnik I etapu Konkursu powinien przygotować wypowiedź samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. Wypowiedź  powinna  składać  się  z  maksymalnie 3  500  znaków  (liczonych  bez spacji,   lecz   z   kropkami,   przecinkami   itp.)   i   zawierać   się   na jednej   stronie dokumentu.

Prace w ramach I etapu konkursu będzie można przesyłać w okresie 24.02 – 15.03.2020 r.

Głównymi celami Konkursu są:

  1. Promocja edukacji w zakresie STEM.
  2. Integracja wiedzy nt. Kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.
  3. Rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży.
  4. Promocja praktycznego wykorzystania wiedzy integrującej różne obszary/ przedmioty.
  5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów.

Program został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz patronatem medialnym TVP 3 Lublin i Radia Lublin.

Więcej informacji na temat projektu oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie Organizatora.  

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: CBK PAN, spaceshipe.edu.pl