Przejdź do treści

Cosmic Challenge 2020 pod honorowym patronatem CBK PAN i PAK

Konkurs Cosmic Challenge 2020

Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polska Agencja Kosmiczna objęły patronatem honorowym projekt Cosmic Challenge 2020 – innowacyjny program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży zainteresowanych tematyką kosmosu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkim Teleskopem Kanaryjskim (Gran Telescopio CANARIAS).

Konkurs Cosmic Challenge ma kilka celów – m.in. promocję edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), integrację wiedzy na temat kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi czy rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży (zachęcenie do rozwijania swych pasji i zainteresowań). Nagrodą w konkursie będzie sfinansowany przez organizatora wyjazd dla zwycięzcy wraz z opiekunem do obserwatorium Gran Telescopio CANARIAS czyli jednego z największych obserwatoriów astronomicznych na świecie, które znajduje się na wyspie La Palma (największa z Wysp Kanaryjskich).

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie zostanie wybranych 1520 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu (tj. II etapie). Finaliści zostaną poinformowani o tym fakcie e-mailowo i telefonicznie. Dodatkowo wyniki I etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

Zadaniem uczestników I etapu konkursu jest przygotowanie pisemnej wypowiedzi w języku polskim (esej) na temat: „Najważniejsze problemy związane z założeniem pierwszej osady ludzkiej w Kosmosie i sposoby ich rozwiązania”.

Każdy uczestnik I etapu konkursu powinien przygotować wypowiedź samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. Wypowiedź powinna składać się z maksymalnie 3500 znaków (liczonych bez spacji, lecz ze znakami interpunkcyjnymi itp.) i zawierać się na jednej stronie dokumentu.

Prace w ramach I etapu konkursu będzie można przesyłać w okresie 24.02–15.03 2020 r.

Głównymi celami konkursu są:

  1. Promocja edukacji w zakresie STEM.
  2. Integracja wiedzy nt. Kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.
  3. Rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży.
  4. Promocja praktycznego wykorzystania wiedzy integrującej różne obszary/przedmioty.
  5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów.

Program został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz patronatem medialnym TVP 3 Lublin i Radia Lublin.

Więcej informacji na temat projektu oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie Organizatora.

Autor: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: CBK PAN, spaceshipe.edu.pl

Reklama