Przejdź do treści

Creotech po raz trzeci wśród technologicznych liderów wzrostu w Europie Środkowej

Creotech

Firma Creotech Instruments S.A. po raz trzeci z rzędu została wyróżniona w prestiżowym rankingu Technology Fast 50 prowadzonym przez firmę doradczą Deloitte. Zestawienie obejmuje najszybciej rozwijające się firmy technologiczne w Europie Środkowej. W tegorocznej, dziewiętnastej już edycji rankingu firmy z polski zajęły 18 z 50 miejsc.

Ranking Deloitte Technology Fast 50 to zestawienie najszybciej rozwijających się środkowoeuropejskich przedsiębiorstw technologicznych, uszeregowanych na podstawie skumulowanego wzrostu przychodu operacyjnego. W latach 20142017 nasza firma osiągnęła 302% dynamikę skumulowanego wzrostu przychodu operacyjnego i zajęła 43. miejsce w zestawieniu. Oznacza to, że w czasie ostatnich czterech lat urośliśmy ponad trzykrotnie – mówi Jacek Kosiec, prezes Creotech Instruments S.A. Co warte podkreślenia nasza spółka już po raz trzeci z rzędu znalazła się w głównym zestawieniu 50 najszybciej rozwijających się firm. Taka sztuka udała się tylko dwóm innym polskim spółkom i jest to dla nas prawdziwy powód do dumy. Te liczby dowodzą, że rozwój Creotech jest konsekwentny i trwały, a wzrost wartości spółki postępuje dynamicznie mimo, że skala naszego biznesu jest już dość spora – dodaje Jacek Kosiec.

Creotech Instruments w 2012 roku wyraźnie zdefiniował swoją misję: do 2020 roku wejść do europejskiej rodziny podmiotów, które są w stanie samodzielnie integrować jednostki satelitarne. W latach 2012–2014 Creotech firma doprecyzowała swój cel – do 2020 roku zostać integratorem jednostek satelitarnych klasy mikro (o masie 10–100 kilogramów) oraz zaproponować swoją własną platformę satelitarną, która będzie w stanie wypełnić ramy Narodowego Programu Kosmicznego, a także stać się flagowym produktem eksportowym rodzącego się sektora kosmicznego w Polsce. Od tego czasu firma dowiodła swoich kompetencji w zakresie montażu elementów kosmicznych (m.in. misja ASIM na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), misja ExoMars – szukanie śladów życia na Marsie), tworzenia oprogramowania do układów satelitarnych i satelitów (m.in. projekt OPS-SAT) oraz projektowania zaawansowanych podsystemów na potrzeby aplikacji kosmicznych (m.in. projekt kamery teleskopu NEOSTEL – w ramach programu monitorowania kosmicznych zagrożeń).

Firma jest także liderem konsorcjum, które na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zbudowało platformę CreoDIAS, gwarantującą szybki, prosty i wygodny dostęp do danych z europejskich satelitów programu Copernicus oraz ich przetwarzanie. Spółka zawarła także strategiczne partnerstwo z fińską spółką ICEYE, na rzecz której przeprowadzi integrację nawet 18 satelitów konstelacji zobrazowania radarowego.

Czytaj więcej:

 

Źródło: Creotech Instruments S.A.

Creotech Instruments S.A. (CTI) To spółka założona przez grupę polskich naukowców. Firma konsekwentnie rozwija swoje kompetencje w zakresie projektowania i montażu elektroniki wysokiej niezawodności. Creotech Instruments od 2012 roku funkcjonuje na rynku jako spółka akcyjna i uczestniczy w szeregu prestiżowych projektów kosmicznych, m.in. związanych z poszukiwaniem śladów życia na Marsie, badaniem tajemniczych rozbłysków promieniowania gamma w wysokich warstwach ziemskiej atmosfery, czy ze śledzeniem, potencjalnie groźnych dla Ziemi, obiektów przelatujących w jej pobliżu oraz tzw. ‘kosmicznych śmieci’ krążących wokół naszej planety. Firma rozwija także, na zlecenie NCBiR, autorską, modułową platformę mikrosatelitarną HyperSat o szerokim spektrum zastosowań. W 2018 roku, na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, spółka uruchomiła także w Polsce platformę CreoDIAS przechowującą i udostępniającą dane pochodzące z satelitów ESA.

Reklama