Przejdź do treści

Czym powinny zająć się nowe misje kosmiczne? ESA prosi nas o konsultację.

Rosetta ponad Marsem-2007

Jak powstawała Droga Mleczna? Jak rosną czarne dziury, skąd wziął się Układ Słoneczny, gdzie jeszcze poza nim może istnieć życie? Oto niektóre z pytań, na które starają się odpowiedzieć nasze obecne misje naukowe. A czym powinny się zająć przyszłe misje Europejskiej Agencji Kosmicznej? Okazuje się, że teraz każdy z nas może mieć na to wpływ.

Günther Hasinger, dyrektor naukowy ESA, zaprasza opinię publiczną do podzielenia się swoimi poglądami na ważne pytania, jakimi jej zdaniem powinny się zająć misje realizowane w ramach Voyage 2050 - ambitnego programu kosmicznego ESA na lata 2035–2050. Ta powszechna konsultacja publiczna potrwa jeszcze do końca czerwca - jest więc czas na zastanowienie się.

Tym bardziej, że taka sytuacja jest niecodzienna. Po raz pierwszy agencja ESA zaprasza społeczeństwo do udziału w procesie ewaluacji i planowania swych przyszłych misji. Nasze misje są finansowane przez państwa członkowskie, a zatem także przez obywateli tych państw - twierdzi dyrektor Hasinger. Chcemy zachęcić opinię publiczną do wyrobienia w sobie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania się w program kosmiczny, dlatego chcemy usłyszeć poglądy wszystkich chętnych i wybrać nasz kolejny zestaw misji kosmicznych w otwarty i przejrzysty sposób.

Nasze zdanie możemy wyrazić w formie ankiety, której wypełnienie potrwa około 10-20 minut.

Ankieta nie wymaga żadnej konkretnej wiedzy naukowej i powinna być intuicyjnie prosta dla każdego. Jej pierwsza część obejmuje pytania statystyczne (m.in. wiek, zainteresowanie naukami kosmicznymi, wiedza na temat ESA), natomiast w kolejnych częściach możemy wyrazić nasze zdanie na temat poszczególnych dziedzin astrofizyki i innych nauk związanych z eksploracją kosmosu - zarówno w formie procentowego suwaka odzwierciedlającego nasze zainteresowanie danym tematem, jak i w klasycznej formie pisanej (istnieje możliwość podania wprost, jaka jeszcze dziedzina jest naszym zdaniem najważniejsza i najciekawsza).

ESA konsultuje się z europejską społecznością naukową celem zaplanowania swego przyszłego programu naukowego mniej więcej raz na dziesięć lat. Obecnie realizowany plan, Cosmic Vision 2015-2025, obejmuje serię misji, które mają rozpocząć od teraz, aż do roku 2030 roku. Powstał on w wyniku konsultacji z naukowcami europejskimi, które rozpoczęły się jeszcze w roku 2005 roku. Misje te koncentrują się na naturze i pochodzeniu Układu Słonecznego i Wszechświata jako całości.

Przełomowe misje kosmiczne mogą trwać nawet dwadzieścia lat - począwszy od samej koncepcji aż po opracowanie zebranych danych naukowych. Pionierska misja Rosetta, która została zainicjowana w roku 2004, doczekała się pomyślnego lądowania na komecie 67P/Churyumov-Gerasimenko dopiero w roku 2014. Ma jednak swe korzenie w programie Horizon 2000, który został zainicjowany jeszcze wcześniej, w latach 80.

Choć to dla wielu z nas odległa przyszłość, nadszedł już czas, aby rozpocząć planowanie na przyszłe dziesięciolecia, aż do 2050 roku. Długoterminowe planowanie strategiczne zapewnia ciągły rozwój innowacyjnych technologii, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia wiedzy społeczeństwa w różnych dziedzinach nauki.

 Cosmic Vision 2030-2050


Czytaj więcej:
    

 

Źródło: ESA
 

Na zdjęciu: Misja Rosetta - zdjęcie wykonane podczas przelotu nad powierzchnią Marsa. Widoczne jest skrzydło paneli słonecznych sondy Rosetta (luty 2007). Źródło: ESA

Reklama