Przejdź do treści

Dane z satelitów Sentinel wykorzystane w polskim projekcie Sat4Envi

img

Polskie instytucje zrealizują kolejny projekt wykorzystujący dane satelitarne pochodzące z europejskiego programu Copernicus. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wraz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH oraz Polską Agencją Kosmiczną stworzą system do gromadzenia, udostępniania i promocji danych satelitarnych Sat4Envi.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych z satelitów środowiskowych serii Sentinel i powstałych na bazie tych danych produktów satelitarnych. Dzięki programowi instytucje publiczne związane z ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, urbanizacją i transportem będą miały dostęp do danych z europejskich satelitów, a podmioty prywatne będą mogły na ich bazie tworzyć komercyjne usługi.

Każda z instytucji konsorcjum dostała własne zadania do realizacji w ramach projektu. IMGW stoi na czele przedsięwzięcia i zajmie się rozbudową stacji odbioru i przetwarzania danych z satelitów Sentinel, a wraz z krakowskim Cyfronetem zbuduje nowoczesne archiwum danych.

Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN i IMGW przeprowadzi program szkoleń z wykorzystania technologii satelitarnych w instytucjach publicznych. Zakres tematyczny szkoleń, metody i narzędzia będą zależały od potrzeb danych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, a szkolenia obejmą zarówno decydentów jak i urzędników na różnych szczeblach.

Opracowanie sposobu udostępniania przetworzonych danych satelitarnych dla końcowych użytkowników powstanie wspólnym wysiłkiem Cyfronetu, IMGW oraz Centrum Badań Kosmicznych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki w wysokości prawie 18 mln zł. pochodzą w większości z budżetu UE (prawie 85%) oraz z budżetu państwa (15%).

Źródło: PAK

Więcej informacji:

Na zdjęciu: Model graficzny satelity Sentinel 2. Źródło: ESA.

Reklama