Przejdź do treści

Dokąd zmierza świat – konferencja o wyzwaniach przyszłości

Międzynarodowa Sopocka Konferencja Młodych 2021 pt. „Dokąd zmierza świat”

Sopockie Towarzystwo Naukowe organizuje piątą edycję Międzynarodowej Sopockiej Konferencji Młodych 2021 pt. „Dokąd zmierza świat”. Wydarzenie odbędzie się online 11 czerwca 2021 roku. Referaty będą obejmowały aż trzy kategorie: nauki przyrodnicze i fizyczne (Natural Sciences), nauki humanistyczne i społeczne (Humanities and Social Sciences) oraz – po raz pierwszy – kobiety i dziewczęta w nauce (Women and Girls in Science).

Wyzwania XXI wieku wymagają mobilizowania wszystkich, także kobiet i dziewcząt, do aktywności w obszarach naukowych i technologicznych, gdzie powstają rozwiązania kolejnych lokalnych i globalnych problemów. Organizatorzy tegorocznej Międzynarodowej Sopockiej Konferencji Młodych 2021 pt. „Dokąd zmierza świat” ogłaszają nabór tematów na referaty w aż trzech kategoriach: nauki przyrodnicze i fizyczne (Natural Sciences), nauki humanistyczne i społeczne (Humanities and Social Sciences) oraz – po raz pierwszy – kobiety i dziewczęta w nauce (Women and Girls in Science). Ta ostatnia ścieżka obejmuje między innymi referaty dotyczące wyników badań z uwzględnieniem perspektywy płci, diagnozujące sytuację kobiety w nauce, pokazujące rozwiązania zwiększające ich obecność w nauce jako badaczek, a także mechanizmy ich wspierania.

Konferencji towarzyszyć będą wystąpienia ekspertek, wśród których znajdują się Rebbeca Daniel – współzałożycielka i dyrektorka The Marine Diaries oraz prof. dr hab. Ewa Łojkowska, badaczka z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca jury w Programie L'Oréal Dla Kobiet i Nauki.

Piąta edycja konferencji organizowanej przez Sopockie Towarzystwo Naukowe odbędzie się online 11 czerwca 2021 roku. Wydarzenie jest kontynuacją Sopot Youth Forum. Od 2008 roku swoje prace zaprezentowało na nim ponad 450 naukowców i naukowczyń z różnych krajów. Skierowana jest do młodych naukowców lub pasjonatek nauki, studentów, doktorantek i osób, które tytuł doktora otrzymały w ciągu minionych dwóch lat. Językiem konferencji jest angielski. Termin przesyłania abstraktów minął 10 maja 2021 roku.

Konferencja służy prezentacji opisu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, które mogą doprowadzić człowieka do właściwego zrozumienia, a co za tym idzie, działań na rzecz dobra naszej planety.

Jednym z wyzwań jest włączanie kobiet i ich doświadczeń do badań naukowych. Dlatego jeden z paneli konferencji poświęcony będzie roli jaką odgrywają naukowczynie wobec problemów przyszłości, ale także wyzwań, które napotykają na kolejnych szczeblach kariery, w tym tych związanych z pandemią COVID-19. W zakresie tego tematu wchodzi także włączanie / pomijanie perspektywy płci w badaniach: brak danych, brak agregacji danych według płci itd. i ich konsekwencje, o czym pisze m.in. Caroline Criado-Perez w książce „Niewidzialne kobiety”. Chcemy także przyjrzeć się dobrym praktykom wdrażania rozwiązań z zakresu gender equality na uczelniach, w szkołach i instytucjach państwowych oraz sposobom wspierania kobiet i dziewcząt w Dekadzie Oceanów. Panel powstaje we współpracy z Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER oraz inicjatywą „100 inspirujących fizyczek”.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie Sopockiego Towarzystwa Naukowego.

Link do wydarzenia na Facebook'u.

Źródło: Anna Chrobry/100 inspirujących fizyczek

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama