Przejdź do treści

Dowody na aktywny wulkanizm na Wenus

Dzięki sondzie Venus Express naukowcom udało się uzyskać dowód na to, że obecnie na Wenus najprawdopodobniej zachodzi aktywność wulkaniczna. Sonda zarejestrowała w podczerwieni zmiany jasności kilku obszarów na zdjęciach wykonanych w odstępie kilku dni.

Wenus ma rozmiary prawie takie jak Ziemia oraz zbliżoną budowę. Stąd przypuszczenia, że być może posiada wewnętrzne źródło ciepła, które znajduje ujście na powierzchnię np. jako aktywność wulkaniczna. Naukowcy są przekonani, że dawno temu na Wenus zachodziły procesy wulkaniczne, ale kwestią otwartą nadal jest czy obecnie planeta to glob aktywny pod tym względem.

W roku 2010 odkryto, że promieniowanie podczerwone od trzech obszarów wulkanicznych wyróżnia się spośród otoczenia, a przyczyną może być aktywność wulkaniczna: wypływy lawy sprzed 2,5 miliona lat, czyli niewiele w całej historii planety.

Z kolei w roku 2012 zauważono, że w latach 2006-2007 nastąpił wzrost stężenia dwutlenku siarki, a później jego stopniowy spadek w kolejnych latach. Przyczyny mogą być dwie: zmiany w układzie wiatrów albo aktywność wulkaniczna.

Z kolei w najnowszych tegorocznych badaniach wykonano mapy w podczerwieni emisji termicznej z powierzchni planety. Wykryto, iż w przypadku niektórych obszarów występują różnice na zdjęciach wykonanych w odstępie kilku dni. Cztery "gorące plamy" występują w rejonach o których z obserwacji radarowych wiadomo, że są obszarami występowania rowów tektonicznych. Gorące plamy występują wzdłuż rowu Ganiki Chasma, w pobliżu wulkanów Ozza Mons i Saat Mons.

Gorące rejony są rozciągnięte na 100 km, ale najprawdopodobniej to efekt rozmycia obserwacji przez chmury. Badacze przypuszczają, że w rzeczywistości są dużo mniejsze. Na przykład dla "obszaru A" obliczenia wskazują na rozmiar jednego kilometra kwadratowego i temperaturę 860 stopni Celsjusza, czyli prawie dwukrotnie większą niż średnia dla Wenus.

"Wykonane obserwacje są blisko granic możliwości instrumentów sondy i były niezwykle trudne do wykonania przez chmury przesłaniają w widok" powiedział Wojciech Markiewicz, współautor publikacji opisującej wyniki badań, która ukazała się w "Geophysical Research Letters".

Źródło: ESA

Na ilustracji:
Artystyczna wizja wulkanu na Wenus. Źródło: ESA - AOES Medialab

Reklama