Przejdź do treści

Dwie warszawskie instytucje zajmujące się badaniami kosmosu stracą grunty

Budynki CAMK PAN oraz CBK PAN
Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN) mają duży problem - w wyniku wyroków sądowych stracą grunty w Warszawie, na których stoją ich budynki, bowiem część terenów należy do prywatnych właścicieli. Koszty przenosin zaawansowanych laboratoriów i aparatury pochłoną miliony złotych.

Wydaje się, że Polska na dobre wkracza w badania kosmiczne, niedawno wstąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Nasz kraj bierze udział w licznych misjach kosmicznych i wielkich naziemnych projektach infrastrukturalnych. Na przeszkodzie w szybkim rozwoju mogą jednak stanąć nieuregulowane kwestie własności gruntów, na których znajdują się warszawskie budynki dwóch czołowych instytutów badawczych w tej dziedzinie.

Początek problemu sięga lat siedemdziesiątych, gdy powstawały obie placówki Polskiej Akademii Nauk (PAN). Wtedy akademia otrzymała w darze od państwa pewne grunty, ale niestety kwestie własności prawnej niektórych działek terenu nie były odpowiednio uregulowane i obecnie ich prywatni właściciele dochodzą swoich praw na drodze sądowej.

Problemy obu placówek były poruszone podczas spotkania 16 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytuty oceniają koszty przenosin laboratoriów i zaawansowanej aparatury w nowe lokalizacje na 40 milionów złotych. Wystąpiły do ministerstwa o zagwarantowanie takich środków w przyszłorocznym budżecie. Jednak dodatkowe pieniądze potrzebne są już teraz na spłatę zobowiązań wynikających z wyroków sądowych.

Działki przy ul. Bartyckiej nr 18 i 18A w Warszawie, na których znajdują się CBK PAN i CAMK PAN, są naprzemiennie własnością Skarbu Państwa oraz prywatnych właścicieli. Łączna powierzchnia spornych gruntów wynosi kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych.

Trzy lata temu zapadł pierwszy wyrok dotyczący gruntu, na którym stoją dwa skrzydła budynku CBK PAN. Właściciele domagają się zwrotu terenu. Na razie instytut płaci im czynsz, ale opłaty są bardzo wysokie. Władze instytutu zastanawiają się nad przeniesieniem tych części budynków do kontenerów, ale problem polega na tym, że to właśnie w tej części znajduje się m.in. tzw. clean room, w którym budowane są przyrządy do misji kosmicznych, a także elementy polskich satelitów.

Więcej informacji:

Na zdjęciu:
U góry: budynek CAMK PAN, na dole: budynek CBK PAN. Fot.: Wikipedia (Polimerek / Chmee2)


Reklama