Przejdź do treści

Dzięki polskiemu chemikowi metody stosowane w astronomii znajdą zastosowanie w mikroelektronice i nanotechnologii

Polski chemik, prof. Aleksander Jabłoński, opracował nowy, szybki i dokładny algorytm, który będzie stosowany przy badaniach laboratoryjnych własności powierzchni materiałów, a bazuje na matematyce opisującej procesy zachodzące podczas oddziaływania światła z atmosferami planet gazowych - poinformował Instytut Chemii Fizycznej PAN.

Oddziaływanie światła z atmosferami gazowych planet opisał po raz pierwszy Subramanyan Chandrasekhar, indyjski astronom i matematyk. Było to w 1950 roku. W wyprowadzeniu matematycznego opisu zastosował pewną funkcję, która obecnie jest używana przy laboratoryjnym badaniu fizycznych i chemicznych własności powierzchni materiałów. Wyznaczenie jej wartości nadal stanowi wyzwanie i mimo różnych metod do tego stosowanych, ich dokładność sięga od 1 do 2 procent.

Tymczasem w niektórych zastosowaniach potrzebna jest dużo większa dokładność. Nowy algorytm prof. Jabłońskiego jest kilkadziesiąt razy szybszy niż dotychczasowe rozwiązania i umożliwia osiągnięcie wymaganej dokładności. Algorytm opublikowano w czasopiśmie "Computer Physics Communications". Kod programu został napisany w języku programowania Fortran 90.

„Za pomocą powierzchniowo czułych metod spektroskopowych możemy określać cechy najbardziej zewnętrznych warstw materiałów, ich skład czy też stan chemiczny. Ta wiedza jest szczególnie ważna w inżynierii materiałowej, mikroelektronice i różnych nanotechnologiach, a także w tak istotnych procesach jak kataliza czy wszechobecna korozja”, wyjaśnia znaczenie algorytmu prof. Jabłoński.


Na zdjęciu: po lewej - Saturn z księżycem Tytan, sfotografowany przez sondę Cassini, po prawej - powierzchni węgla aktywowanego NORIT ze skaningowego mikroskopu elektronowego FEI Nova NanoSEM 450. Źródło: Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute, IChF PAN.


Więcej informacji:


Źródło: Instytut Chemii Fizycznej PAN