Przejdź do treści

Dzisiaj zaczyna się astronomiczna wiosna

Niebo 20 marca 2018 r.

Od dzisiaj mamy nową porę roku - astronomiczną wiosnę. A dokładniej rozpocznie się ona o godzinie 17:15, kiedy to Słońce znajdzie się w tzw. punkcie Barana.

Astronomiczna wiosna definiowana jest jako okres pomiędzy równonocą wiosenną (wtedy Słońce góruje w zenicie nad równikiem), a przesileniem letnim (gdy Słońce góruje w zenicie na zwrotnikiem Raka). Dokładny moment początku wiosny to przejście Słońca na niebie przez punkt Barana, który jest jednym dwóch miejsc, w których przecinają się ekliptyka i równik niebieski (drugim jest punkt Wagi, czyli punkt równonocy jesiennej).

Warto dodać, że mimo nazwy, punkt Barana wcale nie znajduje się w konstelacji Barana. Obecnie jest w gwiazdozbiorze Ryb, natomiast w gwiazdozbiorze Barana znajdował się ponad 2 tysiące lat temu. Jednak oś obrotu Ziemi zmienia swoją orientację (dokonuje precesji) - pełen obrót dokonuje się w ciągu około 26 tysięcy lat Powoduje to np. zmianę tego jak gwiazda jest gwiazdą biegunową (obecnie Gwiazda Polarna), a także zmianę położenia punktu równonocy wiosennej na niebie.

Oprócz astronomicznej wiosny są też inne rodzaje pór roku. Na przykład jako pierwszy dzień wiosny kojarzymy tradycyjnie 21 marca - będzie to kalendarzowy początek wiosny. Można też wyróżnić pory roku meteorologiczne (wiosna od 1 marca do 31 maja), fenologiczne (np. na podstawie pory kwitnięcia pewnych gatunków roślin).

 

Na ilustracji:

Widok południowo-zachodniej części nieba w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 19:00. Zaznaczono granice gwiazdozbiorów i ich nazwy. Źródło: Stellarium.

 

 

Reklama