Przejdź do treści

Emisje dwutlenku azotu zmiejszają się nad Włochami z powodu koronawirusa

img

Nowe dane z europejskiego satelity środowiskowego Sentinel-5P wskazują na znaczne obniżenie poziomu zanieczyszczeń, w szczególności dwutlenku azotu nad Włochami. Zmiejszenie emisji jest najbardziej widoczne nad północną częścią kraju i zbiega się to z działaniami Włoch mającymi na celu zapobiegnięcie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Na poniższej animacji udostępnionej przez Europejską Agencję Kosmiczną widać zmiany w emisji dwutlenku azotu zarejestrowane między 1 stycznia i 11 marca 2020 r. przez instrument Tropomi na pokładzie satelity Sentinel-5P. Na mapie zostały naniesione stężenia będące średnią kroczącą z 10 dni.


Źródło: ESA.

Sentinel-5P to pierwszy satelita europejskiej sieci Copernicus przeznaczony do pomiarów stężeń zanieczyszczeń w atmosferze ziemskiej. Instrument Tropomi znajdujący się na jego pokładzie może rejestrować zawartości w powietrzu takich gazów jak: dwutlenek azotu, ozon, formaldehyd, dwutlenek siarki, tlenek węgla, metan oraz aerozoli.

Koronawirus SARS-CoV-2 został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia światową pandemią. Wiele państw w Europie, w tym Polska podjęły ogólnokrajowe działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Wpływ pandemii na programy kosmiczne

Epidemia ma wpływ na światową gospodarkę, w tym także na przemysł kosmiczny. Jak przyznał szef rosyjskiej agencji Roskomos Dmitrij Rogozin epidemia jest jedną, choć nie najważniejszą przyczyną opóźnienia misji europejskiego łazika ExoMars. Jedno z centrów NASA Ames w Kalifornii objęło wszystkich swoich pracowników obowiązkiem pracy zdalnej. Odwołano także wiele konferencji związanych z branżą kosmiczną takich jak 36. Sympozjum Kosmiczne w Colorado Springs.

Na 9 kwietnia planowany jest lot trzech astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W lutym z powodów zdrowotnych rosyjska agencja Roskosmos zastąpiła wyznaczonych do misji kosmonautów Nikołaja Tichonowa i Andreja Babkina ich zastępcami, parą: Anatolij Iwaniszynem i Iwanem Wagnerem. Bez zmian pozostaje przypisanie amerykańskiego astronauty Chrisa Cassidy. Z uwagi na pandemię koronawirusa władze Roskomosu wskazały, że obowiązkowa kwarantanna przed kwietniowym lotem może zacząć się wcześniej i być bardziej restrykcyjna niż zwykle.

Na podstawie: ESA/Space.com

Opracował: Rafał Grabiański

Więcej informacji:

 

 

Na zdjęciu: Mapa Europy z naniesionymi stężeniami dwutlenku azotu. Dane z satelity Sentinel-5P. Źródło: ESA.

 


 

Reklama