Przejdź do treści

Forum Sektora Kosmicznego 2024 - podsumowanie

IV Forum Sektora Kosmicznego 2024

W dniu 4 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyła się IV edycja Forum Sektora Kosmicznego, na której spotkali się przedstawiciele krajowych firm sektora kosmicznego, Polskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz reprezentanci administracji publicznej, aby omówić kluczowe zagadnienia dla polskiej branży kosmicznej. Podczas wydarzenia zapowiedziano między innymi ścisłą współpracę międzyresortową w zakresie aktualizacji Polskiej Strategii Kosmicznej i przygotowanie Krajowego Programu Kosmicznego, a także podano daty startu w kosmos pierwszej polskiej rakiety suborbitalnej oraz pierwszego krajowego mikrosatelity Eagle Eye.

Forum Sektora Kosmicznego (FSK) to największa konferencja branżowa poświęcona przemysłowi kosmicznemu w Polsce. We wtorek 4 czerwca, w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie miała miejsce jej IV edycja, która była pierwszą od 2021 r. edycją konferencji przeprowadzonej w formule stacjonarnej. Po raz pierwszy Forum miało miejsce w 2016 roku. Współorganizatorami Forum Sektora Kosmicznego 2024 było Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Kosmiczna oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, a także zarządzający programami ESA Technology Broker i ESA Business Applications Ambassador. Natomiast Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy NCBR objęły wydarzenie patronatem honorowym, a patronami zostały m. in. Europejska Fundacja Kosmiczna oraz New Space Foundation.

Głównymi punktami konferencji było zwiększenie składki do programów opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej, uruchomienie środków dla sektora kosmicznego w Krajowym Programie Odbudowy, finalizacja umowy przez Ministerstwo Obrony Narodowej na satelity obserwacyjne, uruchomienie programu CAMILA oraz podpisanie kontraktu na lot polskiego astronauty w kosmos. Podczas inauguracji Forum Sektora Kosmicznego Paweł Wojtkiewicz, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, wskazał te wydarzenia jako kluczowe dla polskiego sektora kosmicznego na lata 2023-2024.

- Forum Sektora Kosmicznego to znakomita okazja do zapoznania się z osiągnięciami i możliwościami polskich firm i instytucji naukowych rozwijających technologie kosmiczne. To także możliwość dyskusji o ambicjach i planach naszego kraju. Polskie firmy już dziś skutecznie konkurują w przetargach Europejskiej Agencji Kosmicznej i dostarczają aparaturę do misji badających planety Układu Słonecznego i odległy Wszechświat. Teraz przyszedł czas na budowę satelitów dostarczających obrazy powierzchni Ziemi, zapewniających łączność na potrzeby państwa i społeczeństwa. Prezentacje na Forum pokazały, że nasz sektor jest już do tego dobrze przygotowany – skomentował wydarzenie prof. Grzegorz Wrochna, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła ponad 400 przedstawicieli firm, ośrodków naukowych, a także rządu i administracji. Dzięki bogatemu programowi merytorycznemu konferencja stanowiła wartościową platformę do wymiany doświadczeń i wiedzy ekspertów z branży kosmicznej. Goście wydarzenia mogli uczestniczyć w debatach na żywo na temat rozwoju polskiego sektora, współpracy z podmiotami zagranicznymi czy też wyzwań związanych z bezpieczeństwem w przestrzeni kosmicznej. Jak wskazuje Polska Agencja Kosmiczna, jeszcze w tym roku, na początku lipca, ma odbyć się lot pierwszej, polskiej rakiety Bursztyn w kosmos oraz start pierwszego krajowego mikrosatelity Eagle Eye. Lot polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną jest zapowiadany na pierwszą połowę 2025 roku.

O obecnej sytuacji polskiego sektora mówił również Paweł Wojtkiewicz, który zwrócił się z prośbą do krajowych firm i podmiotów związanych z branżą kosmiczną:

– Nie zwalniajmy tempa, abyśmy mogli dalej pracować nad Polską Strategią Kosmiczną i uruchomić Krajowy Program Kosmiczny. Aby w 2025 roku, podczas kolejnej rady ESA, Polska mogła utrzymać obecną składkę, a nawet ją zwiększyć, ponieważ nasz przemysł jest na to gotowy – zaznaczył Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. – Starajmy się zwiększać nasz udział we flagowych programach kosmicznych Unii Europejskiej – dodał.

Z kolei Łukasz Kotapski, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu podkreślił, że

Polski sektor kosmiczny wchodzi w wiek wczesnej dojrzałości. Aktualna sytuacja wymusza większy rozwój i priorytetyzację sektora kosmicznego, a zdolność do wysyłania obiektów w kosmos i operowania nimi jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa i konkurencyjności naszej gospodarce krajowej.

Pierwsza część wydarzenia dotyczyła współpracy Polski z Europejską Agencją Kosmiczną. W tej części eksperci zabierali głos m. in. w sprawie zwiększenia składki do ESA, możliwości krajowego przemysłu w programie NAVISP. Przedstawiono również najważniejsze, zbliżające się misje naukowe oraz omówiono kluczowe szanse i wyzwania dla podmiotów z naszego kraju, które mogą się w nie zaangażować. Blok tematyczny zakończył dr Sławosz Uznański, astronauta projektowy ESA z prezentacją na temat ważności misji kosmicznych i eksploracji kosmosu dla rozwoju polskiego sektora. Kolejny panel był poświęcony podmiotom zarządzanym przez Europejską Agencję Kosmiczną, ESA Technology Broker i ESA Business Applications Ambassador. Eksperci przybliżyli uczestnikom konferencji proces finansowania innowacji ze środków ESA.

W ramach Forum przeprowadzono dwa panele dyskusyjne, podczas których kluczowi przedstawiciele firm, instytucji naukowych i administracji publicznej debatowali nad kierunkami rozwoju polskiego sektora kosmicznego w perspektywie najbliższych lat. Prelegenci przenalizowali wyzwania i szanse związane z realizacją strategicznych celów Polski w przestrzeni kosmicznej w ramach Krajowego Programu Kosmicznego i Polskiej Strategii Kosmicznej. Wszyscy przemawiający podkreślali, jak dla rozwoju polskiego sektora znaczące jest podejmowanie i realizowanie międzynarodowej współpracy. Przedstawiono również możliwości udziału polskich firm w programach ESA oraz innych europejskich inicjatywach kosmicznych. Co więcej, eksperci omówili najistotniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem w kosmosie, takie jak cyberataki, kosmiczne śmieci i zagrożenia ze strony innych państw. Przedstawili też podejmowane krajowe działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej.

Wśród gości wydarzenia znaleźli się między innymi przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz NATO. Oprócz części merytorycznej goście mogli uczestniczyć w części wystawienniczej, w której rodzime przedsiębiorstwa zaprezentowały swoje najważniejsze projekty i najnowsze technologie. Odwiedzający mieli również szansę wzięcia udziału w warsztatach poświęconych pozyskiwaniu funduszy ze środków ESA Technology Broker oraz ESA Business Applications Ambassador. Prowadzący nie tylko przeprowadzali uczestników przez proces zdobycia dofinansowania, ale też dzielili się dobrymi praktykami opracowywania wniosków.

***
O organizatorze:

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest najdłużej działającą organizacją reprezentującą interesy pracodawców sektora kosmicznego w Polsce. Związek powstał w 2012 r. i dziś zrzesza ponad 60 podmiotów. Wśród nich są duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze, które działają w sektorze kosmicznym, dostarczając produkty oraz usługi dla odbiorców instytucjonalnych i komercyjnych w kraju i za granicą.

ZPSK bierze udział w konsultacjach kluczowych dla sektora kosmicznego aktów normatywnych, założeń programowych oraz rozwiązań instytucjonalnych. ZPSK zabiega także o jak najlepsze rozwiązania regulacyjne, strukturalne i biznesowe, które mogą wzmocnić sektor kosmiczny w Polsce. Ponadto, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego działa na rzecz zwiększenia polskiego udziału w programach kosmicznych Unii Europejskiej, programach Europejskiej Agencji Kosmicznej a także Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych i Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Więcej informacji o działaniach ZPSK można znaleźć na stronie związku.

Źródło: PlanetPartners

Opracował: Paweł Z. Grochowalski

Reklama