Przejdź do treści

I edycja Nagrody im. Franka Wilczka za odkrycia w dziedzinie fizyki i astronomii

Nagroda im. Franka Wilczka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wspólnie z nowojorską Fundacją Kościuszkowską zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do I edycji konkursu o Nagrodę im. Franka Wilczka. W konkursie mogą wziąć udział polscy młodzi naukowcy, którzy dokonali znaczącego odkrycia w dziedzinie fizyki, astronomii lub nauk pokrewnych. Termin przysyłania zgłoszeń mija 29 lutego 2020 r.

Nagroda im. Franka Wilczka została ustanowiona w lutym 2019 r. Jej celem jest uhonorowanie młodych, wybitnych polskich naukowców, którzy mogą poszczycić się znaczącymi odkryciami w dziedzinie fizyki, astronomii lub pokrewnych dziedzin nauki. Przyznawana będzie co 2 lata.

Opiekunami Nagrody w wysokości 12 000 USD brutto są prof. Frank Wilczek oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagroda jest fundowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Kościuszkowską.

Zgłoszenia nominacji do I edycji konkursu należy nadsyłać do 29 lutego 2020 r. na adres fw.prize@uj.edu.pl.

Nominowanym do Nagrody im. Franka Wilczka może być każdy, kto posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonał znaczącego odkrycia w dziedzinie fizyki, astronomii lub im zbliżonych; nominacja następuje za jedno znaczące osiągnięcie. Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

Laureat oraz osoba go nominująca otrzymają pisemne zawiadomienie od JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz od Profesora Franka Wilczka. Ogłoszenie laureata Nagrody nastąpi do dnia 10 czerwca roku, w którym nagroda jest przyznawana.

Ceremonia wręczenia nagrody będzie odbywać się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, we wrześniu każdego roku, w którym Nagroda im. Franka Wilczka jest przyznawana. W ceremonii laureat bierze udział osobiście. Na zakończenie ceremonii wręczenia Nagrody im. Franka Wilczka, zwycięzca wygłosi wykład na temat związany z nagrodzonym osiągnięciem.

Krótka historia Nagrody im. Franka Wilczka

W lutym 2019 r. Senat UJ przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Franka Wilczka. 13 września 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł laureat Nagrody Nobla, prof. Frank Wilczek. W trakcie spotkania z rektorem UJ – prof. Wojciechem Nowakiem – noblista podpisał zgodę na nadanie swojego imienia i nazwiska nagrodzie dla młodych fizyków.

W spotkaniu w gabinecie rektora uczestniczyli także prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych – prof. Stanisław Kistryn, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – prof. Ewa Gudowska-Nowak, prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej – Marek Skulimowski, członek Rady Uczelni UJ – dr Zbigniew Inglot oraz dyrektor generalny MNiSW – dr Anna Budzanowska.

Kilka słów o Franku Wilczku

Frank Wilczek jest amerykańskim fizykiem pochodzenia polsko-włoskiego, profesorem fizyki w MIT, laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Urodził się w 1951 r. w Queens, dzielnicy Nowego Jorku. Jego dziadkowie ze strony ojca byli emigrantami z Polski, ze strony matki – z Włoch. W wieku 16 lat Frank Wilczek rozpoczął studia na uniwersytecie w Chicago, a zakończył w Princeton dwoma doktoratami, z matematyki i z fizyki. Od 2000 r. jest profesorem w Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Razem z H. Davidem Politzerem i Davidem Grossem został w 2004 r. uhonorowany Nagrodą Nobla za pracę dotyczącą asymptotycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi.

Frank Wilczek wniósł także wkład do rozwoju innych aspektów teorii pola kwantowego, fizyki materii skondensowanej, astrofizyki i fizyki cząsteczkowej. Jest autorem ponad 300 prac naukowych.

20 września 2012 r. Frank Wilczek otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Strona internetowa Franka Wilczka

Biografia Franka Wilczka

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Uniwersytet Jagielloński

Reklama