Przejdź do treści

I Studencka Konferencja Kosmiczna – Gdańsk 2020

I Studencka Konferencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna wspólnie z Politechniką Gdańską zapraszają wszystkie osoby zainteresowane eksploracją kosmosu, badaniami i pracą nad technikami kosmicznymi i satelitarnymi do prezentacji swoich dokonań i wspólnej dyskusji w trakcie I Studenckiej Konferencji Kosmicznej, która odbędzie się 27-28 listopada 2020 r.

Polska Agencja Kosmiczna oraz Politechnika Gdańska zapraszają wszystkich, czyli zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli przemysłu, na I Studencką Konferencje Kosmiczną. Ideą tego wydarzenia są regularne co dwa lata spotkania, na których będzie można wspólnie dzielić się wiedzą, wysłuchiwać o realizowanych lub planowanych projektach, rozwiązywać problemy i dyskutować na temat słuszności postawionych tez oraz prezentować wyniki badań. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 27-28 listopada 2020 r.

Tematyka konferencji będzie obejmować:

  1. Konstrukcję i eksploatację minisatelitów;
  2. Systemy GNSS i komunikacji satelitarnej;
  3. Aplikacje systemów satelitarnych do monitoringu środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej;
  4. Medycynę kosmiczną;
  5. Prawo kosmiczne;
  6. Kosmiczne projekty studenckie;
  7. Astronomię;
  8. Edukację kosmiczną na poziomie uczelni wyższych.

Szczegółowa agenda konferencji zostanie przedstawiona po zebraniu abstraktów prezentacji i ich ocenie. Oprócz prezentacji prac studentów przewidziane są także prezentacje zaproszonych ekspertów oraz warsztaty z projektowania misji kosmicznych.

Chętni do udziału w konferencji proszeni są o przesłanie materiałów o objętości do 2000 znaków ze spacjami, które zawierają aktualne tło badawcze problemu, cele, zastosowaną metodologię, wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Zebrane abstrakty zostaną zweryfikowane przez komisję ekspertów, a autorzy zakwalifikowanych do konferencji prezentacji zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni. Zakwalifikowane referaty będą podstawą przygotowania ostatecznej agendy konferencji, a także znajdą się w materiałach konferencyjnych, które zostaną wydrukowane po jej zakończeniu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: skk@polsa.gov.pl

Proces rejestracji abstraktów rozpocznie się w czerwcu i potrwa do 31 sierpnia 2020 r.

Organizatorzy zachęcają do bieżącego śledzenia informacje zamieszczanych na stronie POLSA oraz na fanpage Agencji. Rejestracja uczestników konferencji, również osób, które  nie będą prezentować swoich dokonań, a jedynie będą chciały dowiedzieć się więcej o pracy kolegów i koleżanek czy podyskutować na temat rozwoju sektora kosmicznego, rozpocznie się we wrześniu 2020 r.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania. We wszystkich sprawach związanych z konferencją należy pisać na adres: skk@polsa.gov.pl

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama