Przejdź do treści

II Forum Inteligentnego Rozwoju o innowacyjnych technologiach w Polsce

Dziś w Rzeszowie rozpoczyna się 2. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju - konferencji poświęconej rozwojowi inteligentnych specjalizacji w Polsce, która skupia liderów rozwoju i inwestycji ze sfer biznesu, samorządu i nauki. Portal Urania - Postępy Astronomii objął wydarzenie patronatem medialnym.

W Agendzie spotkania zamieszczono 20 paneli dyskusyjnych i zaproszono do dyskusji 150 prelegentów. W pierwszym dniu będą poruszane tematy takie jak bezpieczeństwo energetyczne, prawne aspekty własności intelektualnej, innowacyjne rolnictwo, szkolnictwo wyższe, bezpieczeństwo IT czy innowacyjne projekty w medycynie.

Wieczorem odbędzie się gala nagród Forum dla samorządów, przedsiębiorstw, uczelni i instytucji, które swoim działaniem przyczyniają się do rozwoju innowacyjności w Polsce.

Drugi dzień spotkania rozpocznie się od panelu dyskusyjnego poświęconego innowacyjnym technologiom lotniczym i kosmicznym w Polsce. Dyskutować na ten temat będą: dr Piotr Orleański - zastępca dyrektora ds. rozwoju technologii w Centrum Badań Kosmicznych PAN, Kamil Grabowski - prezes zarządu Fastlogic - firmy zajmującej się innowacyjnymi technologiami z zakresu nowoczesnej elektroniki i oprogramowania do systemów wbudowanych, prof. dr hab. Marek Sarna - prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dr hab. inż. Witold Rohm - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Filip Tomaszewski - prezes zarządu UAV Engineering Technologies firmy rozwijającej innowacyjne technologie w branży lotniczej oraz Jan Żołnierz - kierownik Zakładu Fogrametrii i Teledetekcji we Wrocławskim Instytucie Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji.

Tematyka poruszana podczas tej dyskusji zostanie podsumowana na łamach naszego portalu. Wtorek to poza tym m.in. debata na temat samorządów, panel poświęcony produkcji żywności w Polsce, technologiom przyszłości w motoryzacji i transporcie oraz inteligentnym technologiom w produkcji przemysłowej.

W komitecie honorowym Forum Inteligentnego Rozwoju zasiedli w tym roku m.in. prof. Jerzy Buzek - premier RP w latach 1997-2001, pierwszy przewodniczący Parlamentu Europejskiego z regionu Europy Środkowej, a obecnie Poseł Parlamentu Europejskiego oraz Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Forum towarzyszyć także będą targi nowych technologii goPL2020, w której zaprezentują się liderzy rynku przemysłowego, wyróżniając swoje produkty z obszaru nowych technologii.

Więcej informacji:

Na zdjęciu: Inauguracja zeszłorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju. Źródło: FIR.

Reklama