Przejdź do treści

IV Konferencja Górnictwa Kosmicznego na AGH - zapowiedź

Grafika: plakat promujący wydarzenie.

13 i 14 października na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się IV Konferencja Górnictwa Kosmicznego. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową, a jego całość będzie można obejrzeć online. Celem tej konferencji jest popularyzacja tematyki „Space Resources” oraz integracja środowisk zainteresowanych eksploracją surowców pozaziemskich.

To już czwarta edycja konferencji poświęconej w całości tematyce górnictwa kosmicznego. Wystąpią na niej specjaliści związani z przemysłem kosmicznym oraz pasjonaci astronomii i astronautyki. Organizatorem wydarzenia jest ISME (Ideas for Space Mining Engineering) – organizacja zrzeszająca studentów, profesorów akademickich i naukowców związanych oraz zaprzyjaźnionych z AGH w Krakowie, którzy są zainteresowani aspektami wydobycia surowców kosmicznych.

IV KGK Space Resources Conference odbędzie się 13 i 14 października 2021 roku na terenie campusu AGH w Krakowie. Konferencja będzie miała tryb hybrydowy. Organizatorzy przewidują możliwość zdalnej prezentacji za pośrednictwem wideokonferencji, a całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo w Internecie. 

Celem wydarzenia jest zapewnienie uczestnikom przestrzeni do dyskusji, zdobywania wiedzy i dzielenia się nią, a także przekazywania opinii o omawianych kwestiach – umożliwi to popularyzację zagadnień górnictwa kosmicznego oraz nadanie kierunku dalszego rozwoju tej dziedziny. Organizatorzy uważają, że problematyka eksploatacji złóż pozaziemskich zasługuje na znacznie więcej uwagi, niż obecnie się jej poświęca. Podczas gdy zasoby Ziemi są ograniczone, wiele ciał niebieskich oferuje znaczne ich ilości, gotowych do wydobycia i przetworzenia. Wiąże się to oczywiście ze znacznymi kosztami. Niemniej jednak odpowiednie działania w tej dziedzinie, połączone z intensyfikacją badań i opracowaniem wyspecjalizowanych metod pozyskiwania materiałów poza naszą planetą sprawią, że przedsięwzięcia oparte na górnictwie kosmicznym mogą stać się opłacalną ekonomicznie alternatywą.

Konferencja będzie składała się z czterech sesji tematycznych: Inżynieria Mechatroniczna, Planetologia, Człowiek, Prawo i Ekonomia oraz po raz pierwszy Studenckie projekty kosmiczne.

Sesja Inżynieria Mechatroniczna skupiać się będzie na wyzwaniach technologicznych, jak również konstrukcyjnych i materiałowych, stawianych przez górnictwo kosmiczne przed urządzeniami wykorzystywanymi do eksploracji i transportu zasobów kosmicznych.

Podczas sesji Planetologia omawiane będą górniczo-geologiczne aspekty pozyskiwania surowców z przestrzeni kosmicznej. Nie tylko, jak nazwa może sugerować, planet, ale również planetoid, księżyców czy komet. Z kolei to bezpośrednio prowadzi do konieczności zbadania wymagań w zakresie budowy pozaziemskich instalacji górniczych. Nacisk będzie położony także na technologię przetwarzania pozyskanych materiałów.

Sesja Człowiek, Prawo i Ekonomia służyć będzie przeanalizowaniu zagadnień związanych z dylematami medycznymi, ekonomicznymi oraz prawnymi, jakie towarzyszą pozyskiwaniu i eksploatacji zasobów poza Ziemią, gdyż nie można zapominać o potrzebie międzynarodowych regulacji, precyzujących zasady korzystania z pozaziemskich surowców. Istotnym tematem będzie też analiza wpływu na globalną gospodarkę takich przedsięwzięć, jak i rozwiązania potencjalnych wyłaniających się dylematów majątkowych.

Dodatkowo, zorganizowana będzie czwarta sesja poświęcona studenckim projektom kosmicznym. I należy podkreślić, że jest to nowość względem wcześniejszych edycji tej konferencji. 

Więcej informacji nt. Konferencji

O poprzednich edycjach Konferencji Górnictwa Kosmicznego pisaliśmy na portalu Urania – Postępy Astronomii. Osoby zainteresowane tematami poruszanymi na poprzednich edycjach tej konferencji mogą zajrzeć pod poniższe linki:

I KGK, II KGK, III KGK
 

Źródło: AGH

Opr. Gabriela Opiła oraz Paweł Z. Grochowalski

Manifest ISME

Choć górnictwo kosmiczne wydawać by się mogło obszarem nauki, który jeszcze przez wiele lat pozostanie poza naszym zasięgiem, to właśnie od nas zależy, kiedy jej założenia staną się możliwe do realizacji. Wiele firm i instytucji zajmujących się górnictwem konwencjonalnym i geologią interesuje się tą tematyką, rozpoczynając przygotowania do pierwszych projektów związanych z eksploatacją złóż pozaziemskich. Co więcej, kosmos jako obszar niezagospodarowany przemysłowo stanowi bardzo interesującą przestrzeń działań. Konkurencja podmiotów zainteresowanych przestrzenią kosmiczną rozpoczyna się właśnie teraz, jeszcze na Ziemi – poprzez projekty badawcze i konstrukcyjne, przygotowujące do rozpoczęcia takich przedsięwzięć. Będą one stanowić siłę napędową dla rozwoju wielu gałęzi nauki, szczególnie zaś inżynierii materiałowej i mechatronicznej. Z pewnością doprowadzi to do powstania wielu interesujących innowacji, przynoszących korzyści w dziedzinach niekoniecznie związanych z górnictwem kosmicznym. Firmy i instytucje, które obecnie zajmują się górnictwem konwencjonalnym posiadają kompetencje, możliwości i zasoby umożliwiające taki rozwój, z pewnością wiele państw, organizacji międzynarodowych oraz inwestorów prywatnych będzie zainteresowanych wsparcia naukowego, technicznego czy materialnego. Oczywiście, zadanie to jest ogromnym wyzwaniem – ekstremalne warunki kosmosu zmuszają do opracowania niezawodnych systemów, utworzenia odpowiednich procedur oraz przygotowania kadry specjalistów, przygotowanych do pracy w warunkach skrajnie nieprzyjaznych człowiekowi.

Górnictwo kosmiczne to przyszłość, od nas jednak zależy, kiedy uczynimy ją sobie dostępną. To właśnie misja ISME – promocja i rozwój zagadnień powiązanych z tą tematyką, oraz zapewnienie przestrzeni do dyskusji z nią związanych. Pozwoli to na popularyzację tej dziedziny oraz nadanie kierunku jej dalszemu rozwojowi.

 

Reklama