Przejdź do treści

IX Sieradzka Konferencja Kosmiczna

IX Sieradzka Konferencja Kosmiczna

W dniach 2-4 października 2018 r. odbędzie się 9. edycja Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. Miasto Sieradz przygotowało liczne pokazy, warsztaty oraz konkursy przeznaczone dla młodzieży szkolnej oraz dla miłośników kosmosu. Wydarzeniu patronuje Polska Agencja Kosmiczna – POLSA. Gościem specjalnym Konferencji będzie generał Mirosław Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta i Honorowy Obywatel Sieradza.

9. Sieradzka Konferencja Kosmiczna przynosi kilka nowości. Jedną z nich jest wydłużenie czasu trwania wydarzenia z dwóch do trzech dni i dodanie całego dnia przeznaczonego na edukację kosmiczną dla nauczycieli różnych poziomów edukacji, kolejną – zmiana organizatora konferencji.

Przez 8. edycji konferencji kosmicznej w Sieradzu głównym jej organizatorem było Muzeum Okręgowe w Sieradzu. W związku z potencjałem, jaki ma konferencja kosmiczna i osoba Arego Sternfelda dla promocji miasta Sieradza, miasto zdecydowało się na przejęcie ciężaru organizowania konferencji. Prezydent m. Sieradza – Paweł Osiewała – ma nadzieję, że ta decyzja będzie przełomową chwilą dla obecnej i przyszłych konferencji.

Tegoroczna Konferencja Kosmiczna odbędzie się w dniach na 2-4 października (wtorek-czwartek). Patronat nad nią sprawuje Polska Agencja Kosmiczna i Centrum Badań Kosmicznych PAN. W trakcie konferencji, której głównym tematem są rakiety, swoje prelekcje przestawią, oprócz ekspertów z PAK, także przedstawiciele CBK PAN, Zakładu Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Zakładu Technologii Kosmicznych Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz Esero Poland. Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

Konferencji towarzyszą dwa ogólnopolskie konkursy, wiedzy kosmicznej pt. „Rakiety w Polsce i na świecie” oraz plastyczny pod żartobliwym tytułem pt. „Rakiety w domu i w zagrodzie”. Organizatorem obu konkursów jest Miasto Sieradz we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Polską Agencję Kosmiczną – POLSA. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone 4 października 2018 roku na zakończenie IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody – laureaci konkursu wiedzy otrzymają teleskopy.

Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Muzeum Okręgowe w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 2. Jego tematem będzie „Edukacja kosmiczna”, która przeznaczona jest dla nauczycieli fizyki, przyrody, geografii i chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli przedszkoli. Ten dzień poświęcony będzie omówieniu dobrych, europejskich praktyk w nauczaniu ww. przedmiotów ścisłych.

We wtorek przewidziano także liczne warsztaty: 20-osobowe grupy nauczycieli, spotkają się z przedstawicielami CBK PAN i ESERO Polska. Uczniowie szkół sieradzkich wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej oraz CBK PAN, a zajęcia w przedszkolu prowadzą przedstawicieli firmy TREFL.

W środę tematem konferencji będzie „Kosmos – wyzwaniem dla młodych”.  W budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu spotkają się przedstawiciele firm pracujących na rzecz kosmosu z uczniami klas maturalnych i studentami z regionu.

Natomiast w czwartek konferencja przeniesie się do Teatru Miejskiego w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 19. Tematem tego dnia będzie „Transport kosmiczny” czyli m.in. rakiety. W spotkaniu udział wezmą uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także studenci z regionu (województwo łódzkie). Oprócz wysłuchania wykładów na temat rakiet (w tym ILR-33 Bursztyn), uczestnicy konferencji będą mogli spotkać się z gen. Mirosławem Hermaszewskim, pierwszym polskim kosmonautą i Honorowym Obywatelem Sieradza. W tym roku miała miejsce 40. rocznica jego lotu w kosmos, który odbył się w dniach 27 czerwca – 5 lipca 1978 r. A na koniec poznać zwycięzców dwóch kosmicznych konkursów.

Imprezy towarzyszące Konferencji:

W dniach 2 – 4 października będą odbywały się pokazy nieba w Astroarenie dla dzieci i młodzieży szkolnej Sieradza. Równolegle zespoły studenckie prezentować będą zwycięskie łaziki marsjańskie, które zajęły czołowe miejsca w tegorocznych konkursach: międzynarodowym University Rover Challenge w USA (na pustyni Utah) i europejskim European Rover Challenge w Polsce (w Starachowicach).

Kosmiczne konferencje w Sieradzu odbywają się corocznie od 2010 r. Ich pomysłodawcą jest Jerzy Kowalski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Celem tych spotkań jest spopularyzowanie informacji na temat postaci urodzonego w Sieradzu 14 maja 1905 r. twórcy podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczonego, Arego Szternfelda oraz polskich dokonań w dziedzinie kosmonautyki. "Sieradzkie Konferencje Kosmiczne" są elementem programu pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda”.

Ich organizatorem były Muzeum Okręgowe w Sieradzu oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Współorganizatorami konferencji były Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.

I Sieradzka Konferencja Kosmiczna z udziałem uczonych polskich, rosyjskich i amerykańskich została zorganizowana w roku 2010 przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Do 2017 roku zorganizowano osiem Konferencji: „Śladami Arego Szternfelda – francuskie związki” (2011 – II), „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej” (2012 – III), „Ziemia widziana z kosmosu” (2013 – IV), „Astronomia z Kosmosu” (2014 – V), „Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wczoraj, dziś, jutro” (2015 – VI), „Słońce – najbliższa gwiazda” (2016 – VII) i „60 lat ery kosmicznej – kierunek Mars” (2017 – VIII). W tym czasie patronami Konferencji byli m.in. Parlamentarny Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej, Wicemarszałek Sejmu, Wiceminister Edukacji Narodowej, a od 2015 r. Polska Agencja Kosmiczna.

Podczas trwania Konferencji organizowanych jest szereg imprez towarzyszących, tj.: pokazy nieba w mobilnym planetarium, prezentacja łazików marsjańskich, warsztaty rakietowe czy koncerty kosmiczne.

Od II Konferencji organizowane są ogólnopolskie konkursy: wiedzy kosmicznej i plastyczny. Od roku 2013 opiekę nad konkursem wiedzy kosmicznej sprawuje Paweł Z. Grochowalski z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W 2018 roku organizację Sieradzkich Konferencji Kosmicznych zdecydowało się przejąć Miasto Sieradz, i realizować je we współpracy z ich dotychczasowymi organizatorami i partnerami.

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Urząd Miasta Sieradz, Muzeum Okręgowe w Sieradzu

 

Program IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Sieradza oraz poniżej:

WTOREK 2 października,

Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2:

EDUKACJA KOSMICZNA

Przeznaczony dla nauczycieli fizyki, przyrody, geografii i chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli przedszkoli

10:00 – rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości

10:10 – wystąpienie prof. dr hab. inż. Marka MOSZYŃSKIEGO, Wiceprezesa  Polskiej Agencji Kosmicznej i innych Gości

10:20 – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Cezarego SPECHTA
i wystąpienie nt.: Koncepcji nauczania wiedzy o Kosmosie w Polsce

10:50 - wystąpienie dr Ryszarda GABRYSZEWSKIEGO z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) nt.: Dobre praktyki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, w oparciu o najlepsze doświadczenia polskie, angielskie i francuskie

11:50 przerwa kawowa

12:10 - wystąpienie dr hab. inż. Stanisława LEWIŃSKIEGO prof. CBK PAN nt.: Zdjęcia satelitarne i produkty europejskiego programu „Copernicus” – ich wykorzystywanie

13:10 - wystąpienie mgr Aleksandra JASIAKA Koordynatora ESERO Polska z Centrum Nauki Kopernik nt.: Siła analogii czyli kosmos w szkole

13:40 – przerwa kawowa

14:00 - wystąpienie Marcina ŻUKOWSKIEGO z firmy TREFL SA nt.: Kosmiczne przygody Treflika, czyli edukacja kosmiczna dla najmłodszych

14:30 – wystąpienie zespołu studenckiego prezentującego zwycięskiego, na University Rover Challenge (URC), łazika marsjańskiego

15:00 – podsumowanie pierwszego dnia Konferencji/ zakończenie Konferencji

                  

W tym dniu prowadzone będą także warsztaty dla 20-osobowych grup nauczycieli przez przedstawicieli CBK PAN i ESERO Polska, oraz warsztaty dla uczniów szkół sieradzkich prowadzone przez przedstawicieli PAK i CBK PAN oraz zajęcia w przedszkolu prowadzone przez przedstawicieli firmy TREFL, wg oddzielnego programu tego dnia

 

Środa 3 października

Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2:

KOSMOS - WYZWANIEM DLA MŁODYCH

Przeznaczony na spotkania przedstawicieli firm pracujących na rzecz kosmosu z uczniami klas maturalnych i studentami regionu

10:00 – powitanie uczestników i gości

10:10 – objęcie przewodnictwa obrad przez Marcina WYGACHIEWICZA , Prezesa Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, przedstawienie informacji o Stowarzyszeniu

10:30 – wystąpienie Tomasza NASIŁOWSKIEGO, Prezesa firmy InPhoTech Sp. z o.o.  z Warszawy

11:10 – wystąpienie Jakuba LISOWSKIEGO i Grzegorza ŁADY, przedstawicieli firmy  KP Labs Sp. z o.o. z Gliwic

11:50 – wystąpienie Michała MOROZA,  przedstawiciela firmy Blue Dot Solutions Sp. z o.o. z Gdańska

12:30 – wystąpienie Kingi Nowak przedstawiciela start-up SC Space&Data Sp. z o.o. z Łodzi

13:10 - przerwa na kawę i herbatę

13:40 - wystąpienie Jakuba KRAŚNIEWSKIEGO, przedstawiciela firmy PIAP SPACE Sp. z o.o. z Warszawy

14:20 – wystąpienie zespołu studenckiego prezentującego zwycięskiego, na University Rover Challenge (URC) w USA, łazika marsjańskiego

14:50 – podsumowanie drugiego dnia Konferencji

18.00 – uroczysty koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu

 

Czwartek 4 października:

Teatr Miejski w Sieradzu, ul. Dominikańska 19:

TRANSPORT KOSMICZNY

Przeznaczony dla uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, a także studentów regionu,

10:00 - powitanie uczestników i gości

10:10 - objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. inż. Marka MOSZYŃSKIEGO, Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej                        

10:20 - wystąpienie dr Ryszarda GABRYSZEWSKIEGO z CBK PAN  nt.: O szternfeldowskich orbitach

10:50 - wystąpienie dr inż. Łukasza MĘŻYKA z Zakładu Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej nt.: Historia budowy rakiet,

11:25 - wystąpienie prof. dr hab. Jana KINDRACKIEGO z Zakładu Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej PW nt.: Rozwój napędów rakietowych w Politechnice Warszawskiej,

12:00 - wystąpienie dr inż. Jacka KURZYNY z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego nt.: Plazmowe i jonowe napędy kosmiczne

12:35 - wystąpienie mgr inż. Adama OKNIŃSKIEGO z Zakładu Technologii Kosmicznych  Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa nt.: Budowa rakiety sondującej ILR-33 „Bursztyn”,

13:10 - przerwa na kawę i herbatę

13:40 - wystąpienie generała Mirosława HERMASZEWSKIEGO pierwszego polskiego kosmonauty i Honorowego Obywatela Sieradza

14:35 - przerwa

14:40 - Podsumowanie ogólnopolskich  konkursów: wiedzy kosmicznej i plastycznego, wręczenie nagród

14:50 - podsumowanie obrad Konferencji przez Prezesa Agencji Kosmicznej i Prezydenta Sieradza

15:10 - zakończenie obrad Konferencji

                                

Imprezy towarzyszące Konferencji:

- przez wszystkie trzy dni Konferencji (2 – 4 X) będą prowadzone pokazy nieba w Astroarenie dla dzieci i młodzieży szkolnej Sieradza

- również w trakcie trwania Konferencji (2 – 4 X) zespoły studenckie prezentować będą zwycięskie łaziki marsjańskie, które zajęły czołowe miejsca w tegorocznych konkursach: międzynarodowym University Rover Challenge w USA (na pustyni Utah) i europejskim European Rover Challenge w Polsce (w Starachowicach),

 

Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany programu

Reklama