Przejdź do treści

Jędrzej Górski stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej

Mgr inż. Jędrzej Górski

Jędrzej Górski, doktorant Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. Naukowiec otrzymał grant w wysokości 15 tysięcy dolarów, który przeznaczy na 5 miesięczny pobyt w jednym z amerykańskich centrów badawczych, prawdopodobnie w NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Kalifornii. Wyjazd musi nastąpić w trakcie roku akademickiego 2018/2019.

Jędrzej Góski to osoba związana bardzo mocno z kosmosem: Inżynier kosmiczny, założyciel Wroclaw Space and Aviation Group (WSAG), stażysta w Dziale Edukacji ESA,  brał udział w ISU Space Studies Program 2014 w Montrealu, członek zwycięskiej drużyny Skorpio w zawodach European Rover Challenge 2014, pomysłodawca oraz lider Projektu FREDE, uczestniczył w budowie bazy marsjańskiej pod Tarnowem, zastępca dowódcy w polskiej misji marsjańskiej EXO.17 (11-26.03.2017) na pustyni w Utah w Mars Desert Research Station, itp.

Aby otrzymać stypendium Jędrzej Górski musiał złożyć wniosek, który zaopiniowały trzy osoby, w tym prof. Zbigniew Sroka, promotor pracy doktorskiej Jędrzeja. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji został zaproszony do Warszawy na końcową rozmowę kwalifikacyjną. Wypadł tak dobrze, że znalazł się w gronie 40 laureatów programu.

W trakcie pobytu NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Kalifornii Jędrzej Górski planuje pomagać w codziennej pracy laboratoryjnej, jak i zbierać materiały do swojej pracy doktorskiej.

Fundacja Kościuszkowska to amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, założona w 1925 w Nowym Jorku. Udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA, kieruje wymianą naukową, prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej.

Ze środków organizacji można uzyskać fundusze na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne na uczelniach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA. Ze stypendium pokrywane są koszty podróży, dodatek mieszkaniowy oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe.

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Politechnika Wrocławska

Reklama