Przejdź do treści

„Jurij Gagarin – pierwszy człowiek w kosmosie” – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny nt. Jurija Gagarina

Stowarzyszenie WroSpace 18 stycznia 2021 r. ogłosiło konkurs plastyczny pt. „Jurij Gagarin – pierwszy człowiek w kosmosie”. Konkurs, w ramach wydarzenia Yuri’s Night Wrocław 2021, skierowany jest do wszystkich chętnych od 0 do 100 lat. Prace plastyczne – wykonane w dowolnej technice – powinny dotyczyć Jurija Gagarina w dowolnym ujęciu, np.: scenki podboju kosmosu, scenki z życia bohatera lub wizja artystyczna. Termin przysyłania prac mija 4 kwietnia 2021 r.

Stowarzyszenie WroSpace zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach wydarzenia Yuri’s Night Wrocław 2021 i podzielenia się z członkami Stowarzyszenia swoją wizją Jurija Gagarina. Czy zostanie pokazany podczas misji Wostok 1, czy podczas szkolenia na kosmonautę? To od uczestników konkursu zależy, który moment z życia Gagarina wybiorą!

Konkurs ma na celu popularyzację technologii kosmicznych oraz rozbudzenie żywego zainteresowania naukami ścisłymi w połączeniu z artystycznymi, w myśl nurtu STEAM. Skierowany jest do wszystkich osób, które interesują się kosmosem i będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I – do lat 10
  • Kategoria II – 10-16 lat
  • Kategoria III – powyżej 16 lat
     

Praca Konkursowa ma dotyczyć osoby Jurija Gagarina – pierwszego człowieka w kosmosie, w dowolnym ujęciu, np.: scenki podboju kosmosu, scenki z życia bohatera lub wizja artystyczna.

Praca plastyczna może zostać wykonana w dowolnej technice, dozwolone są zarówno prace manualne, jak i grafika komputerowa. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym formacie, na płaskiej powierzchni.

Zgłoszenie do konkursu następuje drogą mailową na adres mailto:kontakt@wrospace.pl poprzez wysłanie skanu Pracy Konkursowej. Pliki w formacie .png, .jpg lub .jpeg należy nazwać wg schematu NR KATEGORII_IMIĘ_NAZWISKO (np. II_JAN_KOWALSKI). Temat maila należy podać wg wzoru: [KONKURS PLASTYCZNY] NR KATEGORII IMIĘ NAZWISKO (np. [KONKURS PLASTYCZNY] II JAN KOWALSKI). Ponadto do maila należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Organizatorzy czekają na prace do 4 kwietnia 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

  • wydruk zwycięskich prac na gadżetach promocyjnych;
  • książki i filmy o tematyce kosmicznej;
  • zestaw kosmicznych gadżetów.
     

Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie.

Źródło: Stowarzyszenie WroSpace

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

 

Reklama