Przejdź do treści

Kierunek "Sektor kosmiczny - analizy satelitarne i lotnicze" otwiera się we Wrocławiu

Foto: materiały promocyjne firmy Scanway, studia podyplomowe, analizy satelitarne i lotnicze

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu we współpracy z firmą Scanway, specjalizującej się w dziedzinie danych i urządzeń satelitarnych, otwiera podyplomowe roczne studia na kierunku „Sektor kosmiczny  analizy satelitarne i lotnicze”. Pierwsza edycja kierunku, skupia się przede wszystkim na analizach satelitarnych i lotniczych, służących obserwacji Ziemi

Polski sektor kosmiczny, którego większość reprezentantów specjalizuje się właśnie w pozyskiwaniu i analizowaniu danych satelitarnych, twierdzi zgodnie, że brakuje wykwalifikowanej kadry i istnieje pilna potrzeba wykształcenia nowych osób. W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne rynku Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu rozpoczęła nabór na kierunek związany z analizami satelitarnymi i sektorem kosmicznym, którego celem jest wdrożenie i przygotowanie przyszłych reprezentantów do pracy w przemyśle kosmicznym,  a także ułatwienie im rozpoznania potrzeb i możliwości korzystania z danych w poszczególnych podmiotach tj., duże firmy i agencje rządowe, a także prywatne przedsiębiorstwa.

Dane z analiz satelitarnych towarzyszą nam niemal wszędzie. Nawigacja, prognozy pogody, zarządzanie kryzysowe, planowanie przestrzenne, a także monitorowanie zmian na świecie – od najprostszych, do najtrudniejszych aspektów życia na Ziemi informacje satelitarne wspierają działania człowieka w analizowaniu informacji o świecie. Bezpłatnie dostępne dane, pochodzące choćby z europejskiego programu obserwacyjnego Copernicus, i odpowiednio przetworzone, dostarczają podmiotom rządowym i komercyjnym wielu istotnych informacji. Do tego jednak potrzeba wykwalifikowanych kadr, których obecnie jest za mało.

Kierunek podyplomowy Sektor kosmiczny  analizy satelitarne i lotnicze” został opracowany przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu w ścisłej współpracy z firmą Scanway (aktualnie pracuje nad własnym satelitą do obserwacji Ziemi nazwanym ScanSAT).

Studia rozpoczynają się w październiku 2019 roku. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym, dwa razy w miesiącu przez 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020). Zajęcia będą odbywały się w soboty i w niedziele, w godzinach 9.0017.00.  Łączna liczba godzin zajęć wyniesie 176.

Studia podyplomowe „Sektor kosmiczny – analizy satelitarne i lotnicze” skierowane są do:

  • osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w branży kosmicznej;
  • pracowników administracji publicznej lub dużych organizacji, rozważających wdrożenie projektów kosmicznych;
  • specjalistów sektora technologicznego i IT zainteresowanych projektami analizy satelitarnej.

Pierwsza edycja kierunku, skupia się przede wszystkim na analizach satelitarnych i lotniczych służących do obserwacji Ziemi. Zgodnie z prognozami, w najbliższych latach tzw. obserwacje ziemi (Earth Observation  EO), staną się największym segmentem rynku Space – i to segmentem, który pozwala na tworzenie analiz związanych z wszelkimi formami aktywności człowieka (przemysł, administracja publiczna, górnictwa i rolnictwo), wpływu zmian klimatu, zjawisk pogodowych, katastrof naturalnych, a także i urbanizacji.

Informacje pozyskane z danych satelitarnych można wykorzystywać do analizy sytuacji na wielu poziomach, czyli globalnym, ogólnokrajowym, czy regionalnym m.in. w zakresie:

 oceny gotowości upraw do zbiorów;
 oceny zasięgu klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, susze, trzęsienia ziemi, tąpnięcia ziemi w rejonach intensywnego wydobycia kopalin, tsunami, itp.),
 szacowania rozrostu miast oraz ich wpływu na atmosferę, biosferę czy wilgotność gleby; 
 wpływ człowieka na środowisko (monitoring jakości powietrza, nielegalna wycinka drzew itp.);
 zarządzania kryzysowego.

Kto ,,czeka” na absolwenta kierunku?

Odbiorców działań analiz satelitarnych jest wielu. W Europie Zachodniej młode startupy wspierają duże agencje ubezpieczeniowe poprzez analizę rejonów ubezpieczanych na bazie historycznych zdjęć satelitarnych. Automatyczne algorytmy analizują dane sprzed lat celem określenia częstotliwości występowania pożarów, podtopień czy zejść lawin – i na tej podstawie opracowują, jaka powinna być optymalna kwota składki ubezpieczeniowej stawianego na tym obszarze budynku.

Kolejny przykład to analiza pracy gruntu na terenach górniczych, pozwalająca na dostrzeżenie długofalowych zmian w terenie, a także pozwalająca ocenić straty w procesach odszkodowań.

Również prężnie rozwijające się technologie miast inteligentnych (smart cities) są coraz częściej wspierane danymi z satelitów np. w kierunku oceny które rejony posiadają najbardziej zanieczyszczone powietrze, jak godziny szczytu wpływają na temperaturę miasta oraz czy tworzą się tzw. miejskie wyspy ciepła.

Obecne na polskim rynku firmy sektora kosmicznego oferują coraz więcej usług i produktów dla administracji publicznej i dużych korporacji, np. w postaci specjalistycznych analiz satelitarnych. Reprezentanci takich podmiotów potrzebują osób posiadających wiedzę i dobrze odnajdujących się w realiach, trendach i zasadach funkcjonowania w sektorze kosmicznym.

Rekrutacja

Aktualnie odbywa się rekrutacja na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Aby móc ubiegać się o miejsce, trzeba posiadać dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Planowane jest utworzenie tylko jednej grupy.

Osoby zainteresowane studiami mogą pisać na e-mail: podyplomowe@handlowa.eu

Więcej informacji na stronie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na stronie „Rekrutacja”.

Źródło: WSH Wrocław, Scanway sp. z o.o.  

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Foto: materiały promocyjne firmy Scanway

Reklama