Przejdź do treści

Kometa ISON w polu widzenia SOHO

Kometa C/2012 S1 (ISON) widziana przez SOHO
Wczesnym rankiem 27 listopada kometa C/2012 S1 (ISON) weszła w zasięg koronografu LASCO C3 znajdującego się na pokładzie kosmicznej sondy SOHO. Kometa jest już jaśniejsza niż 1,5 mag.

W momencie wejścia w pole widzenia koronografu blask komety wynosił około +2 / +2,5 magnitudo. Warkocz składa się najprawdopodobniej wyłącznie z pyłu, mimo że w ostatniej wiadomości donosiliśmy o gwałtownym załamaniu aktywności i wstrzymaniu produkcji molekuł w jądrze komety. Kometa ma osiągnąć swoje peryhelium 28 listopada około godziny 19:40 czasu polskiego. Najbliższe 2 doby zapewne wyjaśnią czy po peryhelium zaistnieje jakakolwiek szansa na ponowne zobaczenie obiektu na nocnym niebie.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych ze zdjęciami wykonywanymi przez sondy kosmiczne SOHO i STEREO.

Więcej informacji:

Autor: Michał Kusiak


Kometa ISON w polu widzenia SOHO LASCO C3 o godzinie 2:20 UT. Źródło: SOHO.
Kometa ISON w polu widzenia SOHO LASCO C3 o godzinie 9:30 UT. Źródło: SOHO.
Widok z 12:54. Odwrotne położenie komety wynika z rotacji pola, która wykonywana jest sezonowo w ramach operacji sondy SOHO.

Reklama