Przejdź do treści

Komisje sejmowe poparły ratyfikację umowy z ESO

Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Komisja Spraw Zagranicznych poparły 18 lutego 2015 r. ratyfikację umowy o wstąpieniu Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Umowa została podpisana w Warszawie 28 października 2014 r. Teraz trwa proces jej ratyfikacji.

Rekomendacja nastąpiła podczas wspólnego posiedzenia obu komisji sejmowych. Ustawa nosi tytuł "Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r."

Wpisowe, jakie zapłaci Polska za wstąpienie do ESO wyniesie 29,5 miliona euro. Jest to koszt wynikający z faktu, że nasz kraj stanie się współwłaścicielem istniejącej już infrastruktury należącej do ESO. Płatność wpisowe będzie rozłożona na raty na 10 lat. Oprócz tego roczna składka członkowska będzie wynosić 3,35 miliona euro, poczynając od 2015 roku.

Obecnie ESO jest w początkowym etapie nowej, gigantycznej inwestycji o budżecie przekraczającym miliard euro. Po ratyfikacji umowy polskie firmy z różnych branż będą mogły wystartować w przetargach na poszczególne elementy budowy teleskopu E-ELT oraz otaczającej go infrastruktury. E-ELT będzie największym teleskopem optycznym na świecie. Będzie mieć średnicę 39 metrów, dla porównania największe obecnie działające teleskopy tego typu mają około 10-metrowe średnice.

ESO zrzesza 14 europejskich krajów. Ma też zawartą umowę z Brazylię, która jest w trakcie procesu ratyfikacji. Organizacja posiada wielkie obserwatoria na terenie Chile: La Silla i Paranal oraz jest europejskim partnerem w globalnym projekcie sieci radioteleskopów ALMA, który również pracuje w Chile.

Więcej informacji:

Źródło: Sejm RP


Reklama