Przejdź do treści

Konferencja European Spacetech Transfer Forum 2019

Konferencja European Spacetech Transfer Forum 2019

Agencja Rozwoju Przemysłu we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczna zaprasza 25 kwietnia 2019 roku na European Spacetech Transfer Forum 2019, najważniejszą biznesową konferencję w Polsce poświęconą transferowi technologii kosmicznych.

Organizatorem European Spacetech Transfer Forum (ESTF) 2019 jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczna (ESA). ESTTF 2019 to międzynarodowe wydarzenie poświęcone transferowi technologii kosmicznych w obu aspektach – wewnątrz sektora jak i na zewnątrz do innych branż. Wydarzenie jest możliwe dzięki współpracy ARP jej partnerami czyli ESA, European GNSS Agency, narodowymi agencjami kosmicznymi, firmami PRIME, MŚP z sektora kosmicznego z całej Europy oraz dużym firmom przemysłowym z innych branż przemysłu.

W trakcie konferencji przewidziano wiele ciekawych sesji czy spotkań, m.in.

  • ARP Innovation Pitch 4Space – sesja pitchingowa podczas, której firmy zaprezentują rozwiązania wytworzone w sektorze kosmicznym, zaadaptowane do innych branż przemysłowych;
  • konsultacje ekspertów w zakresie prawno-patentowym, biznesowym i technologicznym;
  • przegląd innowacyjnych rozwiązań prezentowanych przez ESA Technology Broker Network;
  • sesję spotkań B2B.

Do ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć podpisanie dwóch listów intencyjnych:

  1. Pomiędzy ARP a DLR (niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) ) czyli Niemiecką Agencją Kosmiczną. List ma służyć zacieśnieniu współpracy pomiędzy instytucjami polegającej na uzyskaniu dostępu dla polskich małych i średnich firm kosmicznych do innowacyjnych technologii opracowanych w DLR. ARP SA dodatkowo, dzięki grantom z projektu Sieć Otwartych Innowacji będzie miało możliwość współfinansowania patentów licencji i know-how, nabywanych przez polskie MŚP od DLR.
  2. Pomiędzy Scanway a German Orbital Systems, który ma być początkiem współpracy polskiej i niemieckiej firmy aktywnie działającymi w obszarze tzw. New Space. Celem współpracy będzie wsparcie technologiami i wiedzą przez German Orbital Systems procesu integracji satelity ScanSat opracowywanego przez wrocławski Scanway.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele sektora kosmicznego reprezentujący instytucje oraz duże i małe firmy z Europy, Izraela, Kanady oraz USA.

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, w godz. 10:00–17:00.  

Agenda wydarzenia i rejestracja

 

Źródło: ARP

Reklama