Przejdź do treści

W Toruniu odbyła się konferencja studentów astronomii KSAKN 2017

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 roku w Toruniu odbyła się kolejna już Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (KSAKN 2017), na którą przyjechali studenci astronomii z całej Polski. Prelegenci zaprezentowali swoje prace obejmujące szeroki zakres zagadnień dotyczących astronomii.

W tegorocznej Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych w Toruniu uczestniczyło ponad pięćdziesięciu studentów astronomii z różnych Polskich Uczelni; z Krakowa, Torunia, Warszawy, Zielonej Góry, Poznania czy Wrocławia. Prelegentami tegorocznej edycji nie byli tylko sami studenci astronomii, ale także zawodowi astronomowie, którzy opowiadali o różnych zagadnieniach astronomicznych i prowadzonych akcjach popularyzatorskich, w które mogą również zaangażować się młodzi studenci.

Pierwszego dnia konferencji prof. Ryszard Szczerba wygłosił wykład pt. "Meandry nauki: od Pitagorasa do Newtona", przybliżając młodym ludziom zagadnienia związane z rozwojem nauki i ludźmi, którzy ją tworzyli. Następnie dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK, który jest również redaktorem naczelnym "Uranii - Postępów Astronomii" opowiedział o samej działalności Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Drugi dzień konferencji otworzył wykład dr Agaty Karskiej pt. "Przepis na gwiazdy, planety i najprostsze składniki życia w ośrodku międzygwiazdowym", natomiast podczas ostatniego dnia konferencji wystąpili dr hab. Boudewijn Roukema, prof. UMK, który opowiedział o ciemnej energii w języku angielskim, oraz dr Krzysztof Czart z prezentacją "Możliwości współpracy z portalem Uranii".

Warto również dodać, że samej konferencji towarzyszył wyjazd do Obserwatorium UMK w Piwnicach pod Toruniem, gdzie między innymi odbyły się obserwacje astronomiczne i grill.

Sławomir Kieraj oraz Krzysztof Lisiecki - laureat 4 miejsca na tegorocznym Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym OMSA w Grudziądzu - opowiedzieli o wyposażeniu i funkcjonowaniu astrobaz w województwie kujawsko-pomorskim, na przykładzie obserwatorium w Radziejowie.

Tegoroczne prace dotyczyły między innymi takich zagadnień, jak: aktywne galaktyki, efekt YORP, pulsary, projekt LOFAR, asteroidy, meteory czy najpopularniejszego ostatnio tematu - planet pozasłonecznych, o których opowiadał między innymi Adam Tużnik - student astronomii I roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz współredaktor portalu "Urania".

W tym roku pod koniec konferencji publiczność wybrała również trzy najlepsze prezentacje oraz trzy najlepsze plakaty. Wyniki zestawiono poniżej:

Nagrody za najlepsze prezentacje otrzymali:
1. Marzena Śniegowska - "Własności aktywnych galaktyk o skrajnych wartościach wektora R_FeII"
2. Piotr Łubis - "Efekt YORP"
3. Mateusz Narożnik - "Model ruchu satelity wokół asteroidy"

Nagrody za najlepsze plakaty otrzymały:

1. Karolina Rożko - "Widma pulsarów ze złamaniem w okolicy 1 GHz"
2. Henryka Netzel - "Updated map of high pollution over Poland"
2. Monika Stangret - "Badanie ruchów własnych w źródle G23.657-0.127"

Najliczniejszą grupę na tegorocznej konferencji tworzyli studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aż 24-osobową, na drugie miejsce przypadło studentom z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przybyli na konferencję z 9 uczestnikami, a na trzecim miejscu w tym zestawieniu umiejscowili się studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, z 8-osobową grupą.

Tegoroczna konferencja z pewnością na długo zapadnie w pamięci i w sercu niejednemu z uczestników!

Autor: Adam Tużnik

Więcej informacji:
Na ilustracji:
Uczestnicy tegorocznej konferencji przy największym polskim radioteleskopie w Obserwatorium UMK pod Toruniem. Fot: Monika Stangret/KNSA

Reklama