Przejdź do treści

Konferencja nt. wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce

Obserwacje satelitarne

21 stycznia 2019 roku w Senacie RP odbędzie się konferencja dotycząca wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce.

Organizatorem tego wydarzenia jest senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, którą wspierają jako współorganizatorzy Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Wydział Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie i omówienie technik satelitarnych z punktu widzenia zwiększenia efektywności działania administracji publicznej. W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy związane z wykorzystaniem technik satelitarnych jako jednego z priorytetów Europejskiej Polityki Kosmicznej, użycie technik satelitarnych jako formy realizacji prawa do dobrej administracji, Krajowy Program Kosmiczny jako instrument wspierania rozwoju wykorzystania technik satelitarnych w Polsce, wykorzystanie informacji satelitarnej w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń suszą, a także znaczenie codziennej informacji satelitarnej dla zarządzania kryzysowego.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej, Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, instytucji naukowych (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Oceanologii PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Komisja Nauk Kosmicznych Oddział PAN w Gdańsku, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz firm z sektora kosmicznego (m.in. Astri Polska , Blue Dot Solutions, Creotech Instruments, ProGea 4D i Satim).

W otwarciu wydarzenia weźmie udział wicemarszałek senatu Bogdan Borusewicz.

Konferencja odbędzie się w sali 217 w Gmachu senatu RP.

Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Program konferencji dostępny jest pod linkiem.

 

Źródło: Senat RP, Wydział Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Reklama