Przejdź do treści

Konferencja o osiągnięciach i perspektywach Programu Copernicus

25-lecie Programu Copernicus

W 2023 roku mija 25 lat od powstania europejskiego programu monitorowania Ziemi Copernicus, zainicjowanego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Z tej okazji CloudFerro, ambasador Programu należący do międzynarodowej sieci Copernicus Relays, organizuje w Warszawie konferencję, której celem jest przybliżenie osiągnięć programu i perspektyw jego rozwoju. Konferencja pt. „Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi – 25 lat Programu Copernicus” odbędzie się 15 czerwca w Cosmic Hub w Warszawie.  

W 2023 roku mija 25 lat od powstania europejskiego programu monitorowania Ziemi Copernicus, zainicjowanego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Copernicus zrewolucjonizował dostęp i możliwości korzystania z danych satelitarnych obserwacji Ziemi przez użytkowników na całym świecie, umożliwiając łatwiejsze korzystanie z nich w wielu dziedzinach, także tych niezwiązanych z kosmosem, stając się ważnym elementem unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, ochrony klimatu i cyfryzacji.
 
Z tej okazji CloudFerro, ambasador Programu należący do międzynarodowej sieci Copernicus Relays, organizuje 15 czerwca br. w Warszawie konferencję pt. „Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi – 25 lat Programu Copernicus”. Celem wydarzenia jest podsumowanie osiągnięć Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus, pokazanie możliwych kierunków jego dalszego rozwoju oraz korzyści związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych. Spotkanie uświetnią najważniejsze polskie organizacje sektora kosmicznego oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Partnerami merytorycznymi konferencji są Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Geodezji i Kartografii. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Polskiej Agencji Kosmicznej i odbędzie się w ramach Roku Kopernika. Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona uczestników: administracji publicznej, samorządowej, świata nauki, edukacji, biznesu oraz wszystkich, którzy są zainteresowani wykorzystaniem danych obserwacji Ziemi w swoich działaniach.
 
W pierwszej części konferencji, przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej, Polskiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Edukacji i Nauki wygłoszą wystąpienia otwierające, w których przedstawią potencjał Programu, perspektywę krajową i europejską. Wśród prelegentów będą m.in. Otylia Trzaskalska-Nuebel, Senior Advisor w Europejskiej Agencji Kosmicznej, Jolanta Orlińska, Dyrektor Departamentu Obserwacji Ziemi w Polskiej Agencji Kosmicznej, dr Anna Budzanowska, Dyrektor w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz dr Maciej Krzyżanowski, Prezes CloudFerro. W drugiej części spotkania zostaną przedstawione wybrane projekty korzystające z danych i produktów programu Copernicus. Konferencję zakończy debata panelowa, mająca na celu podsumowanie wniosków z projektów oraz dyskusję nad pełniejszym wykorzystaniem Programu i potrzebami jego użytkowników.
 
Podczas konferencji będzie można także obejrzeć wystawę zwycięskich prac z ostatniej edycji międzynarodowego konkursu "Seize the beauty of our Planet" na najlepsze zdjęcie satelitarne Ziemi pokazujące zmiany klimatu.
 
Konferencja pt. “Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi – 25 lat Programu Copernicus” odbędzie się w czwartek 15 czerwca 2023, w godz. 9.00-16.00 w  Cosmic Hub w Cambridge Innovation Center, budynek Varso Place (I piętro), ul. Chmielna 73 w Warszawie. Konferencję poprowadzi dr Milena Ratajczak.

AGENDA I REJESTRACJA

Program Copernicus, inicjatywa Unii Europejskiej, jest jednym z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych systemów obserwacji Ziemi na świecie. Od 1998 roku program dostarcza z orbity dane satelitarne o stanie naszej planety, umożliwiając monitorowanie zmian środowiskowych, prognozowanie pogody, zarządzanie kryzysowe oraz badanie klimatu. Program realizowany jest we współpracy z państwami członkowskimi UE, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), agencjami UE i instytutem badawczym Mercator Océan.   
 
Program Copernicus to największy dostawca otwartych danych satelitarnych na świecie, który pozwala nam dogłębnie zrozumieć naszą planetę i zachodzące na niej zmiany, wspierając społeczność naukową, organy publiczne oraz użytkowników komercyjnych i prywatnych na całym świecie w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie walki ze zmianami klimatu, poprawy stanu środowiska naturalnego, zapobiegania i zmniejszania skutków gwałtownych zjawisk pogodowych oraz katastrof naturalnych, monitorowania rolnictwa, planowania miast i w wielu innych dziedzinach.
 
CloudFerro świadczy innowacyjne usługi przetwarzania w chmurze. Dostarcza i obsługuje chmury obliczeniowe dla wymagających rynków, m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, badań klimatu i nauki. Specjalizuje się w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych obserwacji Ziemi.  

Źródło: PlanetPartners

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama