Przejdź do treści

Konferencja "Polska w Kosmosie" po raz trzeci

Plakat konferencji "Polska w Kosmosie" - edycja III. Źródło: Polska w kosmosie
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji "Polska w kosmosie", która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada w obiektach Instytutu Lotnictwa. Organizatorami tegorocznej edycji są Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki „Pociąg do Gwiazd”, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Lotnictwa.
 
Zachęcamy przy tym do wygłoszenia krótkiego wykładu, bądź zaprezentowanie plakatu, który wpisywałaby się w tematykę jednej z sześciu sesji:

• Korzyści i perspektywy badania kosmosu. Udział i sukcesy polskich naukowców w prestiżowych misjach kosmicznych
• Partnerstwo nauki i biznesu jako szansa na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
• Wyzwania polskiej polityki kosmicznej
• Organizacje pozarządowe i ich wpływ na kształtowanie sektora kosmicznego w Polsce
• Od kosmicznej zabawy do kosmicznego biznesu. Projekty studenckie jako forma kształcenia przyszłej kadry
• Kosmiczny biznes - jak i w co inwestować, gdzie szukać wsparcia, jak być efektywnym i konkurencyjnym.

Aby zarejestrować się jako uczestnik konferencji w charakterze prelegenta bądź słuchacza należy pobrać i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://polskawkosmosie.org/rejestracja na adres: konferencja@polskawkosmosie.org bądź skorzystać z formularza umieszczonego na stronie. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł od osoby. Dla studentów 50 zł od osoby. Termin nadsyłania abstraktów referatów mija 31.10.2015, zaś termin rejestracji 20.11.2015. Liczba miejsc ograniczona.

Już od pierwszej edycji w 2013 roku konferencja "Polska w Kosmosie" stała się ważnym miejscem wymiany informacji, dyskusji oraz spotkań przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych związanych z sektorem kosmicznych w Polsce.

Uczestnikami organizowanego wydarzenia są dyrektorzy liczących się polskich instytutów naukowych, naukowcy i inżynierowie, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji związanych z sektorem kosmicznym w Polsce oraz przedstawiciele biznesu i administracji.

W tym roku po raz kolejny dyskutować będziemy na temat kondycji i przyszłości polskiego sektora kosmicznego.

Pierwszy dzień konferencji podzielony zostanie na trzy sesje poświęcone nauce i polityce kosmicznej.

Podczas pierwszej i drugiej sesji zaproszeni goście przybliżą swój udział oraz wyniki w zakresie badań kosmosu oraz obserwacji Ziemi. W trakcie trwania sesji wykazywać będziemy silny związek między astronomią, która dotyka badań podstawowych a astronautyką i technologiami kosmicznymi, które dotyczą zagadnień inżynieryjnych. Ponadto dyskutować będziemy nad stworzeniem odpowiednich warunków wspomagających współpracę środowiska nauki i biznesu, która pozwoli niwelować różnice w innowacyjności gospodarki Polski i Europy Zachodniej.

Trzecia sesja poświęcona polityce kosmicznej będzie mieć kształt forum, w trakcie którego uczestnicy panelu dyskusyjnego wypowiadać się będą na temat najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem sektora kosmicznego w Polsce. Przyjrzymy się możliwościom uczestnictwa polskich podmiotów w programach dedykowanych innowacjom. Poznamy plany Polskiej Agencji Kosmicznej oraz podsumujemy pierwszy niepełny rok jej działalności. Postaramy się odpowiedzieć na pytania: Jak będzie wyglądał polski program narodowy obok uczestnictwa w ESA? Jak w sektor kosmiczny zaangażować polski przemysł? Jak zorganizować polską działalność kosmiczną?

Drugiego dnia w trakcie trzech sesji zaprezentują się przedstawiciele biznesu, studenci oraz amatorzy działający w organizacjach pozarządowych związanych z sektorem kosmicznym i około-kosmicznym.

Tego dnia dowiemy się jakie korzyści może przynieść współpraca pomiędzy uczelniami a biznesem oraz jak ją podejmować w obszarach zamawiania prac dyplomowych lub badawczych, szkoleń, kursów, studiów podyplomowych. Zaprezentowane zostaną pierwsze sukcesy w rywalizacji o kontrakty Europejskiej Agencji Kosmicznej na przykładzie konkretnych polskich firm. Poruszymy tematy związane z rynkiem pracy w sektorze kosmicznym.
 
Studenci i przedstawiciele uczelni technicznych będą mieć okazję do podzielenia się w szerokim gronie swoimi doświadczeniami odniesionymi w czasie realizacji projektów na arenie krajowej i międzynarodowej. Zaprezentowane zostaną również ostatnie sukcesy polskich studentów w międzynarodowych konkursach.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obrębie sektora kosmicznego podzielą się doświadczeniem, zaprezentują najnowsze projekty oraz przedstawią możliwości i źródła ich finansowania.

Ponadto w tym roku by usprawnić współpracę między uczelniami technicznymi, pracodawcami oraz instytutami naukowymi organizatorzy stworzyli Salon Partnerski.

W ramach Salonu Partnerskiego przedstawiciele przedsiębiorstw bądź instytutów związanych z sektorem kosmicznym będą mieli okazje do rozmów z osobami poszukującymi pracy. Studenci zaś spotkają się z ofertami prac, praktyk, staży oraz będą mieć okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi możliwości założenia własnej firmy oraz pozyskiwania funduszy na jej prowadzenie.

Zachęcamy do zgłaszania udziału w konferencji, wraz z możliwością zaprezentowania referatu bądź plakatu. Firmy oraz uczelnie chętne do zaprezentowania się w ramach Salonu Partnerskiego proszone są o wcześniejsze poinformowanie organizatorów w celu zorganizowania stoisk wystawienniczych.
 
 
Czytaj więcej:

 

 
(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie edukacyjnym PTA Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)
 
Na zdjęciu: Plakat konferencji "Polska w Kosmosie" - edycja III. Źródło: Polska w kosmosie

Reklama