Przejdź do treści

Konkurs dla polskich uczniów na udział w ESO Astronomy Camp 2014

ESO Astronomy Camp 2014
Rozpoczął się konkurs dla uczniów zainteresowanych udziałem w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2014. Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz partnerzy ufundowali kilka stypendiów pokrywających koszty udziału w obozie. Obóz przeznaczony jest dla uczniów w wieku 16-18 lat i odbędzie się we Włoszech.

ESO Astronomy Camp 2014 jest obozem astronomicznym dla młodzieży szkolnej w wieku 16-18 lat (roczniki 1996, 1997, 1998). Odbędzie się od 26 grudnia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r. w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech.

Wyjazd na obóz jest bardzo atrakcyjną nagrodą dla uczniów nie tylko ze względu na rozwój zainteresowań astronomicznych, ale także z punktu widzenia turystycznego. Obserwatorium Aosta Valley położone jest we włoskich Alpach, niedaleko granicy ze Szwajcarią.

„Polska stara się o członkostwo w Europejskim Obserwatorium Południowym. Dzięki temu nasi uczniowie mają szanse na udział w atrakcyjnym międzynarodowym obozie dla młodzieży, organizowanym przez prestiżową organizację. Zachęcamy młodzież do wystartowania w konkursie, a nauczycieli prosimy o rozpropagowanie wśród uczniów informacji o takiej możliwości.” powiedziała dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 20 października 2014 r. poprzez formularz na stronie internetowej www.pta.edu.pl/eso-camp2014. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 listopada 2014 r.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 16 do 18 lat, uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, zainteresowane astronomią. Warunkiem udziału jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, bowiem zajęcia na obozie będą prowadzone właśnie w tym języku. W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Obóz ESO Astronomy Camp jest organizowany już po raz drugi. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowanym polskiej młodzieży – aż 20 procent wszystkich zgłoszeń pochodziło z naszego kraju. Skutkiem tak dużego zainteresowania było przyznanie Polsce przez ESO aż sześciu miejsc na obozie.

W tym roku liczba miejsc dla Polski również zależeć będzie od zainteresowania w naszym kraju w porównaniu do innych państw europejskich. Koszt udziału w obozie wynosi 500 euro. Udało się uzyskać stypendia pokrywające koszt udziału w obozie i koszt dojazdu dla pięciu polskich uczniów. Fundatorami stypendiów są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) oraz New Space Foundation. Z kolei patronami medialnymi polskiego konkursu zostały czasopisma „Urania – Postępy Astronomii” oraz „Wiedza i Życie”, a także portal Nauka w Polsce PAP.

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) to jedna z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. Posiada swoje obserwatoria na terenie Chile, gdzie pracują jedne z największych j najnowocześniejszych na teleskopów astronomicznych. Polska stara się o przystąpienie do ESO.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów, reprezentującą polskie środowisko astronomiczne.


Więcej informacji:


Reklama