Przejdź do treści

Konkurs na model rakiety Meteor 2

Konkurs na model Meteora 2

Polskie Towarzystwo Rakietowe ogłosiło konkurs na model rakiety Meteor 2. Celem konkursu jest jak najdokładniejsze odwzorowanie rakiety Meteor 2 w dowolnej skali. Dodatkowe punkty uczestnicy konkursu otrzymają, kiedy ich model rakiety Meteor 2 zostanie wystrzelony oraz odzyskany z sukcesem podczas Festiwalu Meteor 2020 na Pustyni Błędowskiej.

Rok 2020 jest rokiem okrągłych rocznic związanych z polską techniką rakietową. Należy do nich 55. rocznica startu programu polskich rakiet doświadczalnych „Meteor”, 50. rocznica startu rakiety Meteor-2K oraz 10-lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Od nazwy rakiety Meteor wzięła się nazwa popularnego festiwalu rakietowców, czyli Festiwalu Meteor.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Rakietowe, a sam konkurs odbędzie się w ramach imprezy Festiwal Meteor (zwany dalej FM) na Pustyni Błędowskiej 5 września 2020 roku.

Celem konkursu jest upamiętnienie 50. rocznicy lotu rakiety Meteor 2K na pułap 90 km oraz rozpowszechnienie modelarstwa rakietowego w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konkursie potrzebna będzie zgoda opiekuna prawnego.

Do udziału w konkursie potrzeba jest zgłoszenie rakiety, która odbędzie lot  konkursowy podczas Festiwalu Meteor, a następnie w dniu Konkursu zarejestrowanie swojego uczestnictwa w konkursie poprzez zgłoszenie się do Organizatora oraz spełnienie wymagań formalnych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, znajomość zasad i warunków konkursu, przestrzeganie zasad BHP). 

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną rakietę w Konkursie. Ma ona być jak najdokładniejszym odwzorowaniem rakiety Meteor 2 w dowolnej skali. Komisja konkursowa będzie oceniała ten model w następujących kategoriach (za każdą będzie można przyznać max. 10 pkt., łącznie max. 40 pkt.):

  • wierność odwzorowania
  • jakość wykonania
  • styl lotu
  • stan po odzyskaniu

Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony przez Komisję na podstawie uzyskanego wyniku oraz wewnętrznych kryteriów oceny. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników konkursu.

Więcej informacji można znaleźć w szczegółowym regulaminie konkursu.

Pustynia Błędowska jest miejscem ważnym dla rakietowców, ponieważ właśnie tu w latach 1958-1963 odbyły się pierwsze starty rakiet sondażowych w Polsce.

Program Meteor, czyli program rakietowego sondażu statosfery wystartował w 1965 r.  Polska była szóstym krajem na świecie po ZSRR, USA, Anglia, Japonia i Francji, która posiadała własne konstrukcje rakiet meteorologicznych.

7 października 1970 r.  jednostopniowy Meteor-2K wzleciał na rekordową wysokość, osiągając oficjalny pułap 90 km. Niektóre opracowania mówią o pułapie nawet 103-105 km, co oznaczałoby, że została przekroczona linia Kármána czyli umowna granica pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną przebiegająca na wysokości 100 km.

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: PTR

Reklama