Przejdź do treści

Konkurs na teleskop z autografem astronauty

Wizja artystyczna kosmonauty unoszącego się w przestrzeni kosmicznej nad Ziemią z teleskopem kosmicznym w tle

W ramach konkursu NameExoWorlds 2022, IAU Office for Astronomy Outreach (OAO) we współpracy z inicjatywą Sterren Schitteren Voor Iedereen (Gwiazdy Świecą dla Wszystkich), Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Ghent, Uniwersytetem w Lejdzie oraz producentem teleskopów – firmą BRESSER – przyzna piętnaście lub więcej nagród, którymi będą teleskopy BRESSER NANO AR-70/700 AZ z autografami Dirka Frimouta, Franka De Winne i Samanthy Cristoforetti. Teleskopy trafią do organizatorów najlepszych imprez informacyjnych zarejestrowanych w ramach konkursu NameExoWorlds 2022.

 

Aby mieć szansę na wygranie teleskopu, dołącz do konkursu NameExoWorlds 2022 w trzech prostych krokach:

 1. Stwórz zespół.
 2. Zorganizuj wydarzenie informacyjne.
 3. Prześlij swoją propozycję nazwy egzoplanety za pomocą tego formularza (link) lub za pomocą formularza pdf (czytaj więcej na stronie „Uranii” dotyczącej konkursu NameExoWorlds 2022).

 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie:

 • Kreatywności: Czy wydarzenie prezentowało pomysłowe lub nietypowe podejście do zainteresowania publiczności astronomią?
 • Zaangażowanie społeczności: Czy wydarzenie zgromadziło osoby lub grupy społeczne, które na co dzień nie interesują się astronomią?


Wybór najlepszych wydarzeń informacyjnych w niniejszym konkursie nie jest tożsamy z wyborami w konkursie na nazwy egzoplanet i ich gwiazd NameExoWorlds 2022!

 

Konkurs NameExoWorlds 2022 – Wygraj Teleskop

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Jeden zespół może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
 • Wszelkie zgłoszenia otrzymane po zamknięciu konkursu (11 grudnia 2022 roku) będą nieważne i nie zostaną uwzględnione.
 • Aby wziąć udział w konkursie, drużyny muszą przestrzegać zasad podanych na stronie https://www.nameexoworlds.iau.org/2022edition

 

 Rysunek dziecka obserwującego Księżyc przez teleskop.

Na ilustracji: Rysunek dziecka obserwującego Księżyc przez teleskop. Źródło: PxHere

Zasady i warunki konkursu:

 • OAO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konkursie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, do czasowego przerwania konkursu lub do anulowania konkursu bez uzasadnienia lub ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za tę decyzję. 
 • Wszystkie decyzje organizatorów konkursu dotyczące dowolnego aspektu konkursu, w tym kwalifikowalności lub dyskwalifikacji zgłoszeń, komentarzy lub zdjęć, są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
 • Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymanie e-maila dotyczącego oceny konkursu.
 • Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przesłanie zdjęć i krótkiego pisemnego raportu dokumentującego korzystanie z teleskopu w ciągu 15 dni od otrzymania e-maila z prośbą od organizatorów (Biuro IAU ds. Zasięgu Astronomii, Sterren Schitteren Voor Iedereen (Gwiazdy Świecą dla Wszystkich — SSVI).
 • Przesyłając informacje do konkursu, uczestnicy zgadzają się, że informacje o ich wydarzeniu, w tym obrazy z raportów, będą rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0. 
 • OAO nie gwarantuje dotrzymania planowego terminu dostarczenia przyznanej nagrody.
 • Zwycięzca otrzyma teleskop (w jednym opakowaniu o masie montażowej 5 kilogramów i rozmiarze opakowania 88 cm × 32 cm × 18 cm) bez numeru śledzenia. 
 • O ile wcześniej nie określono inaczej, zwycięzca musi odpowiedzieć na ogłoszenie w ciągu 3 dni roboczych od kontaktu e-mailowego; w przeciwnym razie zostanie wybrany inny zwycięzca.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały dostarczone z jakiegokolwiek powodu.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych:

 • Przesyłając informacje do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie, reprodukcję, publikację, transmisję i rozpowszechnianie wydarzenia, w tym nazwy, kraju i organizatora, w tym dokumentacji wydarzenia przez organizatorów i/lub partnerów konkursu, bez wynagrodzenia, w publikacjach lub materiałach promocyjnych, promujących Konkurs i jego zwycięzców.
 • Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przekazywanie ich informacji na platformy stron trzecich (zewnętrzni dostawcy usług związanych z IT), w tym na platformy Google, Metaverse i Twitter.
 • Zawodnicy mogą w każdej chwili usunąć swoje dane, rezygnując z udziału w konkursie za pośrednictwem wiadomości e-mail do Suzany Filipecki Martins, suzana.filipecki@oao.iau.org

 

 

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Joanna Molenda-Żakowicz

 

Na ilustracji: Wizja artystyczna kosmonauty unoszącego się w przestrzeni kosmicznej nad Ziemią z teleskopem kosmicznym w tle. Źródło: PxHere

Reklama